.

Els límits de la jornada laboral

 In Ambit Laboral, Notícias

La jornada laboral dels treballadors ve regulada pel tipus de contracte que s’ha pactat prèviament amb l’empresa.

Generalment, una empresa pacta 40 hores laborals amb una persona per tal que, durant aquest temps, treballi i generi un benefici a l’empresa.

Però, com es marquem els descansos? I els canvis de torn?

Si vols saber-ne més, a continuació t’expliquem quins són els límits legals de la jornada laboral entre l’empresa i els treballadors.

 

Parlem de:

Límits de la jornada laboral

  • Fent el còmput anual, la jornada laboral no podrà superar les 40 hores setmanals.
  • El treballador ha de descansar un mínim de 12 hores entre una jornada i l’altra. En cas de treballar en torns rotatius, quan es passa del torn de nit al de matí, aquest límit ha de ser de com a mínim 7 hores.
  • El descans setmanal ha de ser de 36 hores com a mínim. És a dir, cada setmana el treballador ha de tenir un dia i mig de festa.
  • No està permès fer més de nou hores diàries de treball.
  • Els treballadors menors de 18 anys no podran fer més de 8 hores diàries. Incloses les extres i les extraordinàries.

 

A més, amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, cal tenir en compte que s’ha d’establir una paritat salarial entre els dos gèneres. Així com mantenir les mateixes condicions laborals, de conciliació familiar i laboral i de negociació col·lectiva.

 

Aquests són els punts bàsics i essencials que qualsevol empresa ha de seguir. Els límit de la jornada laboral vénen marcats per llei des de les administracions i aquests punts són d’obligat compliment.

Si tens algun dubte o un cas especial dins la teva empresa, sigui per qualitats personals o per especificacions del sector, consulta’ns i et prepararem el protocol convenient.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

DISCHealthy work, la nova tendència en recursos humans