.

El DISC: el mètode de selecció de personal

 In Notícias, Recursos humans

El DISC és un dels mètodes més fiables per conèixer com és el perfil d’una persona i saber si pot ser seleccionada, o no, per un lloc de feina.

Aquesta metodologia de més de vuitanta anys permet estudiar el comportament natural que una persona té davant de diverses situacions. És a dir, ens dóna una idea sobre com aquella persona s’ajustarà i actuarà en situacions laborals concretes.

El DISC és un conjunt de preguntes que, depenent de les respostes que s’hi donen classifica la personalitat d’una persona.  Aquesta eina sempre ha estat i segueix essent de gran utilitat per a les empreses que volen dur a terme un procés de selecció.

 

Parlem de:

Què vol dir i com funciona el mètode DISC?

El DISC és un test de classificació de personalitat que agrupa a les persones segons el resultat de les respostes obtingudes. Aquestes poden ser de quatre tipus:

 • Decisió. Dicta com responem davant els reptes.
 • Interacció. Com ens relacionem amb els altres.
 • Com afrontem el ritme de les coses i com acceptem els canvis.
 • Marca com actuem davant les normes establertes.

 

Com utilitzar el mètode DISC en un procés de selecció de personal?

Aquest sistema ens ajudarà a identificar el perfil de les persones i agrupar-les per formar grups de treball més eficients. A més, aquest test ens ajuda a esbrinar:

 • El comportament de les persones davant una situació en concret.
 • Els punts forts i febles de cadascú.
 • Quin tipus de coneixement pot aportar a l’empresa.
 • Quin és el lloc de feina més adequat per aquella persona.
 • El nivell d’autoestima.
 • Com es relaciona amb els companys de feina.
 • Com reacciona davant d’altres persones.

 

Si has de fer un procés de selecció i vols conèixer el perfil dels candidats amb més detall, et recomanem que utilitzis el sistema DISC. D’aquesta manera la selecció serà més acurada.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

àrea de recursos humansjornada laboral