.

Organitzacions Tecniques Girona SL
B17831264
C/ Santa Clara, 2
17001 Girona
Tel. 972 940 811

 


AVÍS LEGAL
 
Responsabilitat del web
En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç  Electrònic s´informa que  OTGIR, és la marca comercial de ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  amb CIF :  B17831264 i amb domicili al Carrer Santa Clara, 2 17001 Girona, la qual actua com titular, dinamitzadora i gestora de continguts del web: www.otgir.com
 
Concepte d’usuari
La utilització del web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per OTGIR en el mateix moment que l’usuari accedeixi a la Web. www.otgir.com e informarà als usuaris de qualsevol canvi en aquest Avís legal.

En relació als enllaços o links, OTGIR no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i OTGIR no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar al web de OTGIR per a l’accedir a la informació d’altres webs

Renúncia i limitació de la responsabilitat
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. OTGIR pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

OTGIR ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i altra de venda de productes segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present web.

Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut
OTGIR declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, OTGIR no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. OTGIR  no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que OTGIR realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.
 
Propietat industrial i intel·lectual
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de la assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

OTGIR és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, OTGIR queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.
 

Start typing and press Enter to search