.

Especialistes en assessorament laboral

Laboral

· Assessorament laboral
· Confecció de nòmines
· Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica al sistema RED
· Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
· Confecció de declaracions de retencions
· Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, i la resta de prestacions del sistema de Seguretat Social
· Règims especials de la Seguretat Social (Autònoms, Servei Domèstic, Agraris, Artistes, etc.)

Fiscalitat societats

· Assessorament comptable
· Assistència en requeriments i inspeccions
· Anàlisi de Costos
· Assessorament i confecció de declaracions tributàries
· Legalització de Llibres Comptables
· Previsió i gestió pressupostària
· Confecció dels Comptes Anuals
· Liquidació Declaracions Tributàries
· Optimització de processos administratius

Fiscalitat persones físiques

· Assessorament fiscal
· Assistència en requeriments i inspeccions
· Confecció Llibres Fiscals
· Assessorament, confecció i liquidació de l’ISD
· Confecció Declaracions Tributàries (Rendes, Patrimoni...)

Gestió administrativa

· Assessorament i tramitació d’actuacions davant les Administracions Públiques

Start typing and press Enter to search