.

Publicació del catàleg d’ocupacions de difícil cobertura pel segon trimestre del 2024

 In Ambit Laboral, Notícias

Parlem de:

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat el Catàleg d’Ocupacions de Difícil Cobertura per al segon trimestre del 2024.

Què és el catàleg d’ocupacions de difícil cobertura?

Aquest catàleg, que s’actualitza trimestralment, recull les professions en les quals hi ha més dificultats per trobar treballadors qualificats que puguin cobrir llocs de treball vacants. Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar la contractació de professionals estrangers per cobrir aquestes posicions crítiques.

Importància del catàleg per a empreses i treballadors estrangers

La inclusió d’una ocupació en aquest catàleg implica la possibilitat de trametre l’autorització inicial de residència temporal i treball per a persones treballadores estrangeres.
Això significa que les empreses poden recórrer a treballadors de fora de la Unió Europea per cobrir vacants essencials, agilitzant així el procés de contractació i garantint que les empreses puguin mantenir la seva operativa sense interrupcions per manca de personal qualificat.

Ocupacions destacades en el catàleg del segon trimestre del 2024

En aquest segon trimestre del 2024, s’han destacat especialment les ocupacions del sector de les instal·lacions i d’esports.
Aquests sectors mantenen la seva presència en el catàleg a causa de la complexa situació que comporta el no comptar amb el personal adequat i amb la qualificació necessària. Aquest fet posa de manifest la necessitat de continuar buscant solucions per aquests sectors crítics.

Procés de consulta amb les comunitats autònomes

El SEPE realitza una consulta a les comunitats autònomes a través dels serveis públics d’ocupació per tal que emetin un informe no vinculant sobre les ocupacions considerades de difícil cobertura. Aquest procés permet una visió més completa i ajustada de les necessitats específiques de cada regió, assegurant que el catàleg reflecteixi les realitats del mercat laboral a nivell local.

Reivindicacions des de Catalunya

En el cas de Catalunya, PIMEC ha reiterat la necessitat d’incloure, a més de les ocupacions ja publicades, perfils de diversos àmbits com el sanitari o el farmacèutic.
Aquestes professions també experimenten dificultats per trobar personal qualificat, i la seva inclusió en el catàleg ajudaria a pal·liar aquesta problemàtica, facilitant la contractació de treballadors estrangers per cobrir aquestes vacants essencials.

Un recurs essencial per a empreses i treballadors

El Catàleg d’Ocupacions de Difícil Cobertura és una eina clau per a les empreses que busquen mantenir la seva operativitat i competitivitat en un mercat laboral cada vegada més exigent.
A més, ofereix una oportunitat valuosa per als treballadors estrangers que busquen establir-se a Espanya i contribuir amb les seves habilitats i experiència.
Per a més informació i per consultar el catàleg complet, podeu accedir al BOE a través d’aquest enllaç.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search