.

Contracte de substitució per baixa: En quins casos es pot realitzar?

 In Ambit Laboral, Notícias

El contracte de substitució per baixa pot realitzar-se en diversos casos, i no suposa costos per a l’empresa pel que fa al pagament de la quota de la Seguretat Social. A continuació t’expliquem en què consisteix aquest contracte, i en quins casos serà possible realitzar-lo.

 

Parlem de:

Contracte de substitució per baixa: Quines són les seves característiques?

Un contracte de substitució per baixa tindrà una durada equivalent al període en què el treballador o treballadora substituïts tinguin el seu contracte suspès. Podrà establir-se un període de prova; aquest consistirà en 6 mesos per a tècnics titulars, i 2 per als demés treballadors. En aquest cas, caldrà que el contracte tingui una durada superior als sis mesos. En el cas d’un contracte de durada inferior a sis mesos, el període de prova serà d’1 mes.

La jornada del treballador amb un contracte de substitució per baixa serà la mateixa que la del treballador substituït. La durada del contracte, i el lloc de treball cobert pel treballador hauran d’estar establerts en el contracte. Aquest sempre haurà de ser formalitzat per escrit; també haurà de ser comunicat al Servei Públic d’Ocupació en un termini de 10 dies després de la formalització d’aquest, igual que amb els altres tipus de contracte.

 

Quan pot realitzar-se el contracte?

Aquest tipus de contracte podrà realitzar-se en aquests casos:

  • Baixa per maternitat o paternitat.
  • Suspensió del contracte per acolliment o adopció.
  • En cas de baixa a causa de risc durant l’embaràs.
  • En període de lactància.

Aquest tipus de contracte suposa certes bonificacions per a l’empresa. Aquesta podrà beneficiar-se d’una bonificació del 100% de les quotes de la Seguretat Social. Aquesta bonificació s’aplicarà tant a la quota del treballador contractat, com a la del treballador substituït.

Aquestes bonificacions són una característica d’aquest tipus de contracte, que no tenen altres contractes de substitució. Si vols saber més sobre les característiques del contracte d’interinitat, pots informar-te’n aquí.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Tot el que has de saber sobre la contractació de menors d’edatQuè diu la llei sobre la jornada de treball i el descans dels treballadors