.

Facturar sense ser autònom: és possible?

 In Notícias, Seguretat Social

A dia d’avui molta gent es pregunta si és possible facturar sense ser autònom. Artistes, dissenyadors, professors particulars i molts altres treballadors per compte propi, no es veuen en cor de plantar cara a la quota d’autònoms. A continuació, expliquem com afrontar aquesta situació.

Parlem de:

És legal facturar sense ser autònom?

No hi ha cap llei que permeti facturar sense ser autònom. Ara bé, des de fa uns anys, la justícia ha assentat jurisprudència en relació a aquest tema. En moltes ocasions es dóna la raó a les persones que poden demostrar que els seus ingressos són inferiors al Salari Mínim Interprofessional. Tot i això, també han de demostrar que els seus ingressos no provenen d’una activitat habitual.

En resum, a dia d’avui existeix un buit legal sobre aquesta qüestió, ja que és difícil determinar què s’entén per “habitual” i què no.

Com facturar sense ser autònom

El primer que hem de fer és inscriure’ns al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors. Al fer−ho, Hisenda podrà controlar què és allò que ingressem i gastem. Per fer−ho, haurem d’omplir el model 036, un formulari bastant difícil de comprendre si no tenim els coneixements adequats.

També cal saber que no estar donat d’alta com autònom no eximeix de certes obligacions. Cal, igualment, fer les declaracions trimestrals i anuals i liquidar l’IVA i l’IRPF.

Els perills de facturar sense ser autònom

És important estudiar quina és la opció més convenient. Si els nostres ingressos són molt baixos i l’activitat que realitzem no és “habitual”, aleshores podem optar per no donar-nos d’alta.

Tot i així, sempre és recomanable assessorar-se bé abans de prendre una decisió. Cal conèixer les bonificacions i ajuts que podem tenir per fer−nos autònoms i comprovar què val més la pena.

Prendre una decisió errònia pot comportar-nos alguna multa o sanció. Si Hisenda considera que el que estem fent és un frau, haurem de pagar totes les quotes amb un recàrrec del 20%.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

acomiadament nulentrevista de feina