.

Tot el que s’ha de saber sobre com pagar dietes de desplaçament

 In Ambit Laboral, Notícias

El fet de pagar dietes de desplaçament és molt comú a certes empreses. Si aquest és el teu cas, llegeix amb atenció els consells que t’oferim per saber com gestionar-les:

Segons el conveni col·lectiu de treballadors, existeixen diversos tipus de dietes. Les més comunes són: les despeses de transport, despeses d’allotjament i les dietes.

  • Quilometratge: aquest tipus de despesa que sorgeixi de la utilització d’un vehicle propi no cotitzen, per tant, no es podrà aplicar l’IRPF. Si el treballador utilitza el transport públic, s’ha ha de presentar el bitllet com a justificant. Si el treballador es desplaça amb un vehicle propi, s’ha de computar 0,19€ per cada quilòmetre recorregut. En cas que se li pagui més per cada quilòmetre fet, el que sobrepassi aquesta quantitat sí que tributarà.
  • Vehicle d’empresa: Si el treballador té un cotxe d’empresa, totes les despeses que es puguin derivar del seu ús es poden deduir. Estem parlant de gasolina, peatges i pàrquing que sí estaran excempts sempre que es presenti la factura. Sempre i quan la despesa s’hagi efectuat dins de l’horari laboral.
  • Dietes amb allotjament: Les dietes de manutenció i allotjament no tributaran IRPF quan siguin inferiors a 53,34€ diaris quan el desplaçament sigui dins d’España. I a 91,35€ si és fora del país. En cas que sigui necessari pernoctar a un lloc diferent del municipi, aquesta despesa sí que podrà tributar.
  • Dietes sense allotjament: En cas que s’hagi de pernoctar, la tributació serà efectiva quan els límits superin els 26,67€ diaris a Espanya i de 48,08€ a l’extranger. Tots ells necessitaran la seva factura corresponent.

 

En definitiva, el pagament de dietes és una retribució de caràcter irregular. Aquesta despesa té per objectiu cobrir les necessitats de cada treballador i, per això, les empreses poden aplicar un tipus de sistema regulador per deduir-les.

Si vols conèixer quin és el teu cas, contacta’ns i t’informarem.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

escollir un candidatcontracte indefinit de suport als emprenedors