.

El rènting: Una oportunitat per als autònoms i Pimes gironines per a estalviar i fer créixer els seus negocis.

 In Notícias, Sense categoria

Parlem de:

En el panorama empresarial actual, moltes vegades no som conscients de les eines de les quals disposem com a empresaris i autònoms. Ara més que mai, és essencial ser conscients de totes elles. El rènting és una opció que permet a les petites empreses i autònoms no només estalviar costos, sinó també fer créixer el seu negoci. A través del rènting, podem finançar no només vehicles, sinó també equips i tecnologia.

 

Una dada reveladora en el panorama empresarial espanyol és que més del 95% de les empreses són pimes. Aquestes petites empreses busquen, ara més que mai, estalviar costos per a sobreviure en el cas de les que estan en una situació delicada, o bé per a continuar creixent en el cas de les que es troben en circumstàncies favorables.

 

En qualsevol cas, i sobretot per als que s’inicien en el món empresarial, el lloguer de locals, vehicles o fins i tot dispositius informàtics és cada vegada més beneficiós per a les seves finances i estalvi d’inversió. Per això, és important conèixer detalladament quins són els beneficis del rènting per a les petites empreses.

 

Què és el rènting?

En primer lloc, cal entendre que el rènting és una forma de finançament a la qual poden accedir petites empreses i treballadors autònoms. A través d’aquesta modalitat, es paga una quota mensual pel lloguer d’un determinat producte, sense necessitat de realitzar una gran inversió inicial o a llarg termini. Encara que sovint es parla del rènting de vehicles, hi ha altres tipus de rènting. A més, en funció del tipus d’empresa i de la seva capacitat econòmica, el tipus de contracte de rènting pot variar en cada cas.

 

Tipus de rènting

Cal destacar que existeixen diferents tipus de rènting destinats a les pimes, segons el tipus de producte que es lloga i la modalitat del contracte. Alguns dels més populars són:

 

 • Rènting de vehicles: és el més comú.

  En lloc de pagar una entrada i una quota mensual pel vehicle, es paga una única quota mensual pel seu lloguer. Aquesta opció és molt còmoda per a petites organitzacions que realitzen canvis freqüents en els seus empleats, ja que prefereixen estalviar en la inversió i destinar aquests recursos a altres àrees.

 

 • Rènting d’equips: en el cas del sector de serveis

  A vegades és complicat tenir tota la maquinària o equips necessaris per posar en marxa un negoci. Per això existeix el rènting d’equips. Alguns exemples d’això són el mobiliari d’oficina, el material d’una perruqueria o d’un restaurant, o les màquines de vending.

 

 • Rènting de tecnologia:

Aquest tipus de rènting és cada vegada més freqüent, ja que la tecnologia és un element indispensable per a qualsevol pime, però no sempre es compta amb el capital necessari per a invertir en maquinari i programari, sobretot en els primers moments de l’activitat. Aquest tipus de rènting inclou telèfons mòbils, ordinadors, tauletes, monitors, etc.

 

Quins són els beneficis del rènting per a les pimes?

Encara que l’estalvi econòmic és el principal benefici del rènting per a les petites empreses, hi ha altres avantatges importants a destacar:

 

 • Estalvi i seguretat financera:

  A més de reduir costos, el rènting proporciona una quota fixa que no varia en funció dels tipus d’interès o de la inflació, cosa que ofereix estabilitat a l’empresa. A més, en el cas del rènting de vehicles, no hi ha preocupació pel manteniment del cotxe, i l’únic que pot variar és la quota de l’assegurança.

 

 • Disponibilitat de fons:

  Gràcies al rènting, l’empresa pot disposar de la liquiditat necessària per fer front a altres pagaments, alhora que s’alliberen recursos que es traduiran en una millor rendibilitat empresarial.

 

 • Imatge de marca:

  Els vehicles, equips o dispositius tecnològics de rènting es poden renovar amb freqüència. Això proporciona una millor imatge de l’empresa tant per als empleats com per als clients, ja que treballar amb material d’última generació transmet professionalitat. A més, es promou un consum més sostenible i es redueix el consum de carburant en el cas dels vehicles nous i menys contaminants (elèctrics, híbrids, etc.).

 

 • Baix risc:

  En cas d’avaries o incidents amb el producte de rènting, normalment es compta amb una assegurança i un servei d’assistència que resoldrà el problema sense que l’empresa hagi de preocupar-se de tràmits o costos addicionals. A més, qualsevol propietat comporta un risc que, en aquest cas, no recau sobre la Pime que utilitza el servei de rènting.

 

 • Desgravacions fiscals:

  el 100% de les quotes de rènting es poden desgravar en l’impost de societats i en l’IRPF.+

 

Si desitgeu ampliar la present informació, no dubteu a posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu a info@otgir.com o trucant al número de telèfon 972 940 811. El nostre equip d’experts en assessorament laboral i financer està a la vostra disposició per respondre a totes les preguntes i donar-vos una orientació personalitzada.

 

A OTGIR, ens importa el creixement i l’èxit de les petites empreses i autònoms. Entenem les seves necessitats i els reptes als quals s’enfronten en un entorn empresarial cada vegada més competitiu. És per això que oferim serveis de consultoria i assessorament adaptats a les seves necessitats específiques.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Teletreball conciliacióNormativa autònoms Espanya