.

Vols fer-te autònom? Coneix la Llei de foment de l’ocupació autònoma

 In Notícias, Seguretat Social
  • Ampliació de la Tarifa Plana de 50 euros.

La tarifa plana que ja es ve aplicant per contingències comunes ha passat a ser de 50 euros exactes durant 6 mesos (abans no eren exactament 50, sinó 52/53 euros).

La resta del període de la reducció funcionaria així:

– Els 6 mesos següents: reducció del 50% aplicable a la base mínima de cotització.

– Al cap d’un any: reducció del 30% durant els 6 mesos següents (18 mesos per als menors de 30 anys o 35 si són dones).

També es permet que els autònoms puguin contractar treballadors sense perdre el dret a la seva aplicació (abans la tarifa era només per a autònoms sense treballadors).

Una altra novetat respecte de la tarifa plana, és fer-la extensible a les víctimes del terrorisme i la violència de gènere i a les persones amb discapacitat. Aquests col·lectius podran gaudir de la reducció en la quota durant 12 mesos. A partir del primer any i fins als 48 mesos, la bonificació serà del 50%.

  • Prestació d’atur

Es preveu la possibilitat de capitalitzar el 100 % la prestació per desocupació en el pagament únic, independentment de l’edat (fins ara es capitalitza el 80%).
També es podrà capitalitzar una part en pagament únic i la resta en quotes de la Seguretat Social o destinar tota la prestació a l’abonament de quotes socials, com es feia abans d’aquesta nova regulació.

S’estén el dret a tots els autònoms, independentment de la seva edat, de poder compatibilitzar el cobrament de la prestació d’atur amb l’inici de l’activitat com a autònom durant un màxim de nou mesos. (abans només es permetia aquesta compatibilització als menors de 30 anys.)

S’amplia el termini perquè l’autònom pugui reprendre el cobrament de la prestació per desocupació a 5 anys, després d’haver iniciat una activitat per compte propi (abans eren 2 anys). Per poder reprendre la prestació a partir del segon any, caldrà acreditar causes econòmiques o organitzatives.

  • Familiars col·laboradors.

La bonificació del 50% en les quotes a la Seguretat Social durant 18 mesos que vénen gaudint els familiars col·laboradors s’ha ampliat 6 mesos més, fins als 2 anys. En aquests 6 mesos podran gaudir d’una bonificació del 25%.

  • Autònoms Econòmicament Dependents.

Els autònoms dependents (aquells que perceben almenys el 75% dels seus ingressos d’un únic client o empresa) poden contractar un treballador per conciliar la vida familiar i professional. Això si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

  • Risc durant l’embaràs i lactància d’un menor de nou mesos.
  • Períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
  • Cura de menors de set anys a càrrec i per familiars a càrrec en situació de dependència o discapacitat igual o superior al 33%.
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Baixa voluntària, aspectes importants a tenir en compteQuan és possible sol•licitar la prestació per desocupació a temps parcial?