.

Employee experience: tres maneres de millorar-la

 In Notícias, Recursos humans

El concepte employee experience fa referencia al conjunt de tots aquells aspectes que determinen la manera com un treballador o treballadora veu l’empresa on ell o ella treballa. És important cuidar el concepte d’ employee experience, ja que això contribuirà significativament a la motivació dels treballadors i, com a conseqüència, al seu rendiment.

Parlem de:

L’empatia és el principal secret per garantir una bona employee experience

L’empatia és un dels elements principals que has de tenir en compte si vols millorar el concepte d’employee experience a la teva empresa. Per tal que els treballadors se sentin més motivats, és important que se sentin identificats amb aquells valors que l’empresa intenta transmetre.

De la mateixa manera, també és important que sentin empatia per part dels empresaris. En altres paraules, han de ser conscients que el seu cap entén la seva situació. D’aquesta manera, sabran que aquest està disposat a ajudar-los sempre que sigui necessari.

L’espai de treball és l’adequat?

Un altre element que també contribueix significativament al concepte d’employee experience és l’espai de treball. Es tracta d’un tema al qual moltes empreses no dediquen el temps suficient. És l’espai de treball l’adient? Se senten còmodes els treballadors? És l’espai de treball suficientment innovador?

L’entorn en què els empleats han de treballar dia a dia influeix significativament en el seu estat d’ànim. I, per tant, també en la seva productivitat. Per aquest motiu, l’espai de treball ha d’estar dissenyat en funció de les necessitats i preferències dels treballadors.

La transformació digital: com et pot ajudar?

D’altra banda, la transformació digital també pot millorar l’experiència laboral dels treballadors d’una manera important. Comptar amb les últimes tecnologies pot ajudar els treballadors a aconseguir els seus objectius d’una manera molt més ràpida i eficaç.

Per aquest motiu, dur a terme transformació digital adequada serà beneficiós tant per a l’empresa com per als treballadors.

Millorar la motivació i employee experience dels treballadors d’una empresa pot aconseguir-se de manera molt senzilla. Com? Tan sols cal comunicació i bon ambient laboral.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

contracte de relleugestionar les vacances