.

4 preguntes i respostes sobre el contracte de relleu

 In Ambit Laboral, Notícias

Què és el contracte de relleu? Ens pot interessar adoptar-lo a la nostra empresa? En aquest post et donem informació que et serà útil per acabar de decidir si t’interessa o no. El contracte de relleu és aquell que caldrà fer en cas que un treballador decideixi optar a la seva jubilació parcial. A continuació, us plantegem quatre preguntes i respostes sobre aquest tipus de contracte concret.

Parlem de:

Què és un contracte de relleu?

Un contracte de relleu és aquell que es realitza per tal que un treballador en substitueixi un altre. Concretament, a un que ha decidit jubilar-se parcialment.

La jornada laboral del treballador amb un contracte de relleu haurà de correspondre, com a mínim, al nombre d’hores que el treballador jubilat o substituït ha optat per reduir del seu horari laboral.

També cal saber que la durada del contracte de relleu podrà ser indefinida o temporal. En cas d’extinció d’aquest contracte, l’empresa haurà de proporcionar la indemnització que correspongui al treballador.

Com s’ha de formalitzar aquest tipus de contracte?

Un contracte de relleu sempre s’haurà de formalitzar per escrit. Tal i com amb la resta de tipus de contractes, aquest haurà d’especificar totes les dades del treballador que contractem: nom, data de naixement, edat, adreça, etc. Què té d’especial aquest tipus de document? Quina és una de les peculiaritats del contracte de relleu? Doncs que s’haurà de formalitzar a l’hora que es formalitza el contracte a temps parcial d’aquell treballador substituït, que s’ha jubilat parcialment.

Quin serà l’horari del treballador?

És possible que els dos treballadors realitzin una jornada laboral simultània, o bé complementària. Pot passar que ambdós treballin junts o es solapin durant unes hores.

Si vols saber més sobre els diferents elements que han de formar part de qualsevol contracte de treball, et convidem a llegir aquest post sobre els 10 elements d’un contracte laboral.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Contracte fix discontinuemployee experience