.

El teletreball com a sistema organitzatiu

 In Ambit Laboral, Notícias

Avui parlarem del teletreball, un concepte molt innovador que fomenta una nova organització de la feina, ja que aquesta es realitza mitjançant les noves tecnologies des del domicili d’un treballador o altres llocs que no han de ser necessàriament l’empresa.

 

Parlem de:

Quines característiques té el teletreball?

El Teletreball, regulat per l’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball del 16 de Juliol de 2002 i realitzat mitjançant les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), té les següents característiques:

  • Podrà acordar-se a l’inici d’un contracte de treball, o bé amb posterioritat, però sempre serà voluntari, tant per l’empresari com per l’empleat.
  • Un teletreballador haurà de tenir els mateixos drets, així com el mateix estatus laboral, que els treballadors que realitzen la seva feina des de l’oficina.
  • És imprescindible que la realització del teletreball no afecti – i respecti plenament – la vida privada del treballador.
  • Com a norma general, l’empresa s’haurà d’ocupar de la instal·lació i el manteniment dels sistemes necessaris per la realització de la feina.

 

Quines avantatges té?

El teletreball, que és molt habitual en la indústria informàtica i els serveis de comunicació, té les següents avantatges:

  • Flexibilitat: El teletreball permet molta flexibilitat horària, geogràfica i organitzativa, ja que permet que els treballadors s’organitzin la feina segons les seves preferències, i no suposa cap limitació geogràfica.
  • Estalvi de despeses: També permet estalviar despeses pel que fa al transport, i estalviar temps pel que fa al desplaçament. A més, suposa un estalvi per l’empresa, ja que redueix l’espai necessari per treballar.
  • Atrau el talent i és una eina de motivació: El teletreball és una proposta molt atractiva per potencials treballadors, motiu pel qual atrau el talent i ajuda a mantenir la motivació dels treballadors.

 

El teletreball és una modalitat que està guanyant molta popularitat, ja que ofereix un número important d’avantatges tant per l’empresa com pels treballadors.

 

Et convidem a llegir aquest article sobre altres mètodes per mantenir la motivació dels treballadors.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

carta d’acomiadamentcontractar un becari