.

Quan és possible sol•licitar la prestació per desocupació a temps parcial?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Si una persona està cobrant la prestació contributiva i comença a treballar per compte d’altri a temps parcial, pot triar entre interrompre el cobrament de la prestació, mentre estigui vigent el contracte, o compatibilitzar ambdues coses.
Quan la prestació és interrompuda i el contracte dura menys de 360 ​​dies, un cop finalitzat el contracte es pot tornar a percebre la prestació.

Si el contracte dura 360 o més dies, quan finalitzi es pot optar entre reprendre la prestació interrompuda o sol·licitar una nova. Les cotitzacions generades per la prestació que no s’ha triat no podran aplicar-se per a una prestació posterior.

Qualsevol que estigui cobrant i comenci a treballar a temps parcial, té l’obligació d’informar a la seva oficina d’ocupació. Ells comprovaran la durada de la jornada objecte del contracte i disminuiran la quantia de prestació en proporció a aquesta jornada.

Si es tractés, per exemple, d’un contracte a mitja jornada, el treballador cobraria el 50% de la prestació per desocupació, completant així el 100%.

En finalitzar el contracte, el treballador tornarà a percebre el total de la prestació durant els mesos que encara li queden del període reconegut per prestació inicial, llevat que s’hagi generat una nova prestació i opti per ella.

Un detall rellevant a esmentar és que el temps de la prestació no s’allarga proporcionalment a la quantitat que es deixa de percebre. El que compta són els dies pels quals es percep la prestació i no els diners que es rep. És a dir, encara que la quantia minvi en compatibilitzar el cobrament amb el treball, la durada segueix sent la mateixa.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Vols fer-te autònom? Coneix la Llei de foment de l'ocupació autònomaPerquè és convenient aplicar la gestió per competències