.

Com redactar una carta d’acomiadament voluntària en tres passos

 In Ambit Laboral, Notícias

La carta d’acomiadament voluntària és el document oficial pel qual un treballador comunica de manera formal i per iniciativa pròpia a l’empresa allà on treballa que dóna per finalitzada la seva relació professional.

Hi ha diversos tipus de carta d’acomiadament. Segons el motiu d’acomiadament s’estipula una base o altra, però aquesta de la que parlarem en aquest post és del tipus més corrent: quan el treballador, per diversos motius, decideix finalitzar la seva relació laboral contractual amb l’empresa.

Carta d’acomiadament: com s’ha de redactar?

La carta d’acomiadament ha d’estar estructurada en tres parts ben diferenciades.

  1. Introducció formal.

A aquest punt hi especificarem la data i la localització on es signa el document.

Per exemple: “Girona, 15 de juny del 2017”

També ha d’incloure les dades fiscals de l’empresa en la que està treballant i les dades personals del treballador. Hi ha de constar el nom i cognoms complert i el seu número de DNI.

  1. Al segon punt de la carta d’acomiadament, el treballador hi explicarà els motius pels quals ha decidit posar fi a la prestació dels seus serveis. Aquests motius poden ser molt diversos i el treballador està al seu dret d’exercir el fet de finalitzar la relació contractual. Entre els motius més destacats poden exposar-se motius econòmics. Fins i tot motius voluntaris, davant una nova oportunitat laboral, per exemple. També poden ser motius d’organització.
  2. En aquest últim punt de la carta d’acomiadament el treballador ha d’especificar quina serà la data de tancament de la seva relació laboral. Aquesta data queda regulada pel Conveni Col·lectiu d’aplicació en funció del grup professional. Normalment, acostuma a ser 15 dies posteriors a l’emissió de la carta que s’està elaborant, és a dir, de la data que consta a l’inici de la carta. I, finalment, acomiadar el text.

Per últim, hi constaran les signatures de les dues parts implicades en la relació laboral que es dóna per acabada.

El redactat ha de ser breu, fet d’una manera clara i comprensible. S’ha d’utilitzar un llenguatge nítid i directe. I en tot cas es mantindrà el respecte.

A part, la presentació i la entrega d’aquesta carta ha d’anar acompanyada d’una explicació verbal. El primer que ha de conèixer la teva decisió de deixar la feina ha de ser el teu cap.

T’aconsellem que preparis amb antelació el comunicat de la teva baixa. Quan ho verbalitzis utilitza un to adequat i dirigeix-te a ell amb respecte i humilitat. Agraeix els anys de servei prestat i posa’t a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Et recomanem que segueixis aquest format d’exposició:

  • Explicació formal dels motius pels quals has decidit renunciar al lloc de treball. No cal entrar en detalls però sí donar un motiu orientatiu. Pots al·legar motius personals o altres oportunitats professionals.

Aquest és el moment per agrair el temps i la oportunitat que t’ha suposat treballar en aquesta empresa, la complicitat i el bon ambient de treball que hi ha entre l’equip de professionals i reconeix tot el que hi has aprés.

  • Mostra’t col·laborador. Tot i que a partir del moment en que comuniques el teu comiat és normal que el teu ritme de treballa baixi, has de mostrar-te professional i posar-te a disposició de l’empresa i dels teus companys per fer el traspàs de tasques amb tota normalitat.

Explica i demostra les teves feines i assegura’t que el teu predecessor les entén correctament.

  • Comunica, també, verbalment, la data de finalització. Assegura’t que dones els 15 dies reglamentaris i que durant aquest temps tot quedi ben lligat.

Per acabar, entrega la carta d’acomiadament voluntaris i espera les indicacions de l’equip laboral i de recursos humans per gestionar els teus últims dies amb tota la professionalitat possible.

 

 

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

prestació de paternitatTeletreball