.

Contractar un becari: saps com fer-ho?

 In Ambit Laboral, Notícias

Contractar un becari és una bona manera de captar nous talents i fomentar la formació professional dels universitaris alhora. Avui parlarem sobre els dos mètodes que es poden seguir a l’hora de contractar un becari.

Parlem de:

Quins aspectes he de tenir en compte per contractar un becari?

En primer lloc, cal diferenciar entre dos tipus de becaris. D’una banda, hi ha els becaris vinculats a una universitat. Pot ser que aquests joves hagin de realitzar certes hores de pràctiques en una empresa com a part de la seva carrera universitària.

D’altra banda, hi ha joves que, un cop finalitzats els estudis, busquen oportunitats no remunerades per iniciar-se en el món laboral.

En funció d’aquest aspecte, se seguirà un mètode o altre per contractar un becari.

Convenis amb universitats

La primera opció – i la més econòmica – per una empresa que desitja contractar un becari, és firmar un conveni amb una universitat, per tal que les hores de feina realitzades es considerin part dels estudis de l’alumne.

En aquest cas, es tracta de pràctiques no remunerades, tot i que l’empresa sol cobrir les despeses de transport del becari.

La duració del contracte, segons aquests convenis, sol ser de d’entre tres i sis mesos, tot i que també pot ser més llargs.

Si la teva empresa desitja firmar un conveni amb una universitat per contractar un becari, caldrà posar-s’hi en contacte i informar-se sobre els requisits i limitacions de cada centre específic.

Contracte de pràctiques per contractar un becari

La segona opció, que no requereix cap conveni amb la universitat, és contractar un becari per fer pràctiques. En aquest cas, la remuneració haurà de ser igual o superior al salari mínim establert, i el contracte haurà de durar entre sis mesos i dos anys.

És important considerar els avantatges, desavantatges i limitacions de cada mètode abans de contractar un becari.

Una altra opció pot ser un contracte per a la formació i l’aprenentatge, del qual et pots informar aquí.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Teletreballautonom economicament dependent