.

EN QUINS CASOS PUC DEMANAR UNA EXCEDÈNCIA A LA FEINA?

 In Ambit Laboral, Notícias

Una excedència és la opció d’un treballador de deixar la seva feina temporal i voluntàriament. Aquest dret, proporciona al treballador la prioritat en els processos de selecció de personal si ell mateix decideix tornar. Una excedència però no garanteix de manera absoluta que el treballador sigui readmès.

Un dels motius pels quals pots demanar una excedència és per anar a treballar a una altra empresa, tenir una major conciliació familiar, formar-te o començar el teu propi projecte.  Per poder demanar-la has de portar treballant a la mateixa empresa mínim un any i per tornar a demanar-la han de transcórrer quatre anys des de que va finalitzar l’anterior. L’excedència pot tenir una duració d’entre 4 mesos fins a 5 anys.

TIPUS D’EXCEDÈNCIES

Les excedències poden ser també per altres motius com ara:

  • Tenir cura d’un familiar

En aquest cas es concedirà un màxim de 3 anys per cada fill, ja sigui natural, en adopció o en règim d’acollida. Es podran concedir fins a dos anys d’excedència

  • Tenir cura de persones dependents

El període de duració de dos anys es podrà gaudir de manera fraccionada. Encara que sigui un dret individual del treballador, l’empresa pot limitat l’excedència a dos treballadors de la mateixa companyia si demanen acollir-se a aquest dret per cuidar de la mateixa persona. El període en què el treballador romangui en situació d’excedència computa a efectes d’antiguitat laboral i tenint dret a assistir als cursos de formació que l’empresa gestioni. Durant el període d’absència, serà l’empresa l’encarregada de notificar-li la convocatòria. Quan es gaudeix d’aquest tipus d’excedència, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc durant el primer any de baixa, però després d’aquest període se li podrà assignar un lloc similar.

  • Forçada

aquells que són escollits per a un càrrec públic que impossibiliti la seva assistència al treball en l’empresa privada i per als treballadors que realitzin tasques sindicals en l’àmbit provincial o qualsevol superior a aquest.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Es poden prohibir les relacions sentimentals a la feina?EN QUINS CASOS ES POT MODIFICAR EL CONTRACTE?