.

Quan puc acollirme a la jubilació anticipada?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

No tothom pot acollir-se a la jubilació anticipada, s’han de complir uns requisits que, normalment, depenent de cada cotitzant i no es poden generalitzar, a més,  la tendència és mantenir al treballador durant el màxim temps possible al mercat laboral.

Actualment, s’han de distingir dos tipus de jubilació anticipada. Existeix la jubilació anticipada voluntària i la forçada, què és produeix per causes alienes a la voluntat del treballador, com ara un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) o pel tancament de l’empresa.

Per acollir-se a la jubilació anticipada s’han de tenir mínim 63 anys i més de 35 anys cotitzats, però s’anirà incrementant fins els 65 anys progressivament fins l’any 2027. En el cas de la jubilació anticipada forçada s’hauran de tenir 61 anys i 33 anys de cotització. A l’any 2017 seran necessaris mínim els 63 anys d’edat.

A qualsevol tipus de jubilació, ja sigui forçada o no, l’ avançament de l’edat es penalitza amb una reducció de la quantia de la pensió. Aquesta reducció es mesura en percentatge i es diferent en funció de cada cas.

ÉS EL MATEIX JUBILACIÓ ANTICIPADA QUE PREJUBILACIÓ?

No s’ha de confondre jubilació anticipada amb “prejubilació”. La diferència es que aquesta no està reglada per la Seguretat Social, sinó que  és un acord econòmic amb l’empresa que comporta una retribució des de que finalitza la relació laboral fins el dia de la jubilació.

Durant aquest temps l’empresa s’encarrega d’abonar un percentatge del sou on es te en compte la indemnització econòmica i la prestació d’atur, a més del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social fins que el treballador es jubili.

Amb la prejubilació el treballador no causa baixa a la Seguretat Social sino que queda registrat com a aturat i demandant d’ocupació. Donat que no esta normalitzada no existeix una edat mínima per accedir-hi i dependrà del treballador i l’empresari.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Es poden prohibir les relacions sentimentals a la feina?EN QUINS CASOS PUC DEMANAR UNA EXCEDÈNCIA A LA FEINA?