.

Cotitzar per la mínima, avantatges i inconvenients

 In Ambit Laboral, Notícias

Segurament que t’has plantejat com cotitzar i quin és el millor tipus de cotització després de veure  el darrer increment de la base salarial mínima de cotització que ha fet augmentar la quota d’autònoms.

Tots els treballadors autònoms tenen la obligació de cotitzar des del primer dia que inicien la seva activitat. Amb aquesta nova llei, des de l’1 de juliol del 2017, els autònoms han de cotitzar un límit mínim de 919,80€ i un màxim de 3.751,20€. Però, com podem valorar si és prudent cotitzar per la mínima?

Arriba el moment de fer les factures i et preguntes: Quin tant per cent de cotització aplico? Depèn del teu moment professional és aconsellable aplicar un import o altre.

 

A continuació veurem els avantatges i inconvenients de fer-ho:

Avantatges de cotitzar per la base mínima

El primer avantatge és evident: menys impostos pel treballador. Quan menys cotitzis pel que guanyes, més part dels teus ingressos quedaran exempts. És a dir tindràs més diners.

També s’ha de tenir en compte que si es cotitza menys la base per la pensió també disminueix. Si et trobes en aquest punt de la teva carrera, plantejat augmentat la base o interessar-te per un pla d pensions privat .

Un estudi de l’ATA assegura que aquest tipus de cotització és la més comú entre els espanyols.

 

Inconvenients de cotitzar per la base mínima

Menys base per si et poses malalt o has d’estar de baixa.

En cas de sol·licitar una baixa laboral, els ingressos que percebràs seran molt escassos.

A part, també has  tenir en compte els anys de cotització i les quotes necessàries per tenir una jubilació amb condicions. Amb aquesta nova llei, les pensió es calcula amb els últims 19 anys cotitzats i, avui dia, cotitzar pel mínim et suposarà una pensió de 615€ mensuals.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

¿Quin tipus de líder ets?Dirigir un equip