.

Tot el que has de saber sobre els contractes d’un estudiant en pràctiques

 In Ambit Laboral, Notícias

Si estàs pensant en contractar un estudiant en pràctiques llegeix amb atenció aquest post. Aquí et desvetllarem les claus i tot el que has de saber per regularitzar un estudiant a la teva empresa.

 

Parlem de:

Què és un contracte de pràctiques?

És una relació laboral d’acord amb el fet de fer pràctiques a una empresa amb l’objectiu d’adquirir pràctica professional i experiència laboral. Normalment, aquest tipus de contracte sol ser d’obligat compliment per a tots els estudiants de cicles formatius o estudis universitaris. A més, per fer-les, cal haver acabat els estudis cursats, com a mínim, cinc anys abans de la contractació.

La durada d’un contracte de pràctiques d’aquest tipus sol ser d’entre 6 mesos i, com a màxim, 2 anys.

 

Quines condicions laborals té un estudiant en pràctiques?

Un estudiant en pràctiques li pertoca el salari establert per conveni. Si dins el seu sector no hi ha cap quantitat establerta, s’aplicarà el 60% durant el primer any i el 75% el segon del salari equivalent a un treballador similar.

S’ha de tenir en compte que en cap cas aquestes quantitats han de ser inferiors al salari mínim interprofessional. I que, un cop acabades les pràctiques no es té dret a cap indemnització.

En canvi, un contracte en pràctiques sí que cotitza a la Seguretat Social i sí que es computa per a la prestació d’atur. I també s’inclouen aspectes relacionats amb accidents laborals, malalties comunes, pensions o maternitat.

A part, aquesta persona també tindrà dret a fer vacances. Aquestes estaran pactades amb l’empresa.

 

Contractar un estudiant en pràctiques sol ser una bona opció per tenir una ajuda extra en la producció o per ampliar la plantilla laboral.

Si aquest és el teu cas, truca’ns i t’assessorarem per tal de facilitar-te totes les gestions.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

donar feedback als treballadorsautònom col·laborador