.

Incentius d’un contracte de pràctiques per a les empreses

 In Ambit Laboral, Notícias

Els incentius d’un contracte de pràctiques per a les empreses solen facilitar la contractació. Aquest tipus de contracte poden ser beneficiaris i objectes d’incentius per a les empreses si aquests segueixen la normativa.

Parlem de:

Incentius d’un contracte de pràctiques: els coneixes?

Els contractes de pràctiques es solen aplicar a persones que cursen uns estudis específics i necessiten complir una part pràctica a empreses professionals del sector. Per tant, el perfil del contractat és el d’una persona menor de 30 anys. O bé, també es podran aplicar a menors de 35 anys amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33%.

L’incentiu bàsic de tot els contractes d’aquest tipus tindran una reducció del 50% a la quota de la Seguretat Social.

Un dels incentius d’un contracte de pràctiques més comuns és aquesta reducció de la quota de la Seguretat Social. Aquesta rebaixa es podrà aplicar en base de contingències comunes que responguin al treballador durant la vigència del contracte.

 

Els incentius d’un contracte de pràctiques són econòmics i socials

Per què? Doncs perquè ofereixes una oportunitat professional a un estudiant. Però els incentius d’un contracte de pràctiques no acaben aquí. Un cop es finalitzi el contracte, es pot passar a un contracte a temps parcial o complet. En aquest cas, les empreses tindran dret a la bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Socials per un import de 500 euros/any durant tres anys. I, en el cas de les dones, aquests bonificació serà de 700 euros l’any.

Per últim, et recordem que un contracte de pràctiques té com a objectiu afavorir la inserció i el contacte professional al món laboral a tots aquells que estiguin cursant uns estudis específics. Per tant, si vols incorporar un estudiant en pràctiques al teu grup de treball, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per gestionar el procés contractual.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

percepcions no salarialsbaixa laboral