.

Diferències entre les pràctiques acadèmiques i un contracte en pràctiques

 In Ambit Laboral, Notícias

Signar un contracte en pràctiques o realitzar pràctiques acadèmiques en una empresa són dues situacions diferents. A continuació t’expliquem les principals diferències respecte al procés de contractació, la remuneració i les bonificacions, entre d’altres.

 

Parlem de:

La relació amb l’empresa

Una de les diferències entre un contracte en pràctiques i unes pràctiques acadèmiques és que, en el primer cas, s’estableix una relació laboral entre el treballador o treballadora i l’empresa, mitjançant un contracte. En canvi, en el cas de les pràctiques acadèmiques, es tracta d’un acord o conveni entre l’empresa i el centre educatiu de l’estudiant en qüestió.

Per tant, un contracte en pràctiques només podrà ser signat per una persona que ja hagi obtingut un títol o certificat. En canvi, les pràctiques acadèmiques seran realitzades per un estudiant.

Pel que fa a la duració, les pràctiques acadèmiques solen tenir una durada d’entre 6 mesos i l’equivalent a un curs acadèmic. Un contracte d’una persona en pràctiques, en canvi, sol durar entre 6 mesos i 2 anys.

 

Remuneració i bonificacions de la Seguretat Social

També cal parlar sobre la remuneració i les bonificacions d’un contracte en pràctiques. En el cas de les pràctiques acadèmiques, aquestes no solen ser remunerades. En canvi, un contracte en pràctiques, sempre ho serà. Durant el primer any, el salari haurà de ser, com a mínim, equivalent al 60% del sou d’aquells treballadors amb el mateix càrrec. Durant el segon any, aquest percentatge augmentarà al 75%. En cap cas el salari d’una persona amb aquest tipus de contracte podrà ser inferior al salari mínim interprofessional.

Per altra banda, un contracte en pràctiques, al ser remunerat, suposa certes bonificacions de Seguretat Social per a l’empresa. En canvi, en el cas de les pràctiques acadèmiques, només suposaran algunes bonificacions si són remunerades.

Si vols saber més sobre el contracte en pràctiques i les seves característiques, pots informar-te’n aquí.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

control horaricontractar un nou treballador