.

Què vol dir ser autònom col·laborador?

 In Notícias, Seguretat Social

Un autònom col·laborador és aquell que treballa amb un familiar directe que és autònom. Qualsevol persona que desitgi treballar amb un familiar que sigui empresari, o treballador o professional autònom, haurà de donar-se d’alta en aquest règim. A continuació t’expliquem tot el que has de saber sobre la figura de l’autònom col·laborador.

 

Parlem de:

Donar-se d’alta com a autònom col·laborador

Un autònom col·laborador ha de ser familiar directe de l’autònom titular pel qual el primer treballarà. És imprescindible que els autònoms col·laboradors estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, i inscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

El treballador que es dóna d’alta com a autònom col·laborador haurà de realitzar la feina al centre de treball d’una manera habitual. En altres paraules, no pot col·laborar amb l’autònom titular únicament d’una manera puntual.

 

Bonificacions per l’autònom col·laborador

Els autònoms col·laboradors tindran dret a diverses bonificacions pel que fa al pagament de la seva quota de la Seguretat Social:

  • Bonificació del 50% de la quota d’autònoms durant els primers 18 mesos.
  • Bonificació del 25% de la quota d’autònoms durant els següents 6 mesos.

Cal destacar, també, que un autònom col·laborador no haurà de realitzar impostos trimestrals ni declaracions d’IVA o IRPF. Aquest, en canvi, obtindrà el seu salari en nòmina, i només haurà de realitzar una declaració anual d’IRPF.

L’empresa també pot informar-se sobre els diversos tipus de bonificacions per a la contractació de familiars.

 

Obligacions de l’autònom titular

Un autònom titular que decideix treballar amb un autònom col·laborador tindrà certes obligacions. Aquestes seran les mateixes que amb la resta de treballadors. Per tant, un autònom titular haurà de pagar les quotes de cotització de la Seguretat Social corresponents. També haurà d’entregar la nòmina a l’autònom col·laborador, i pagar el salari corresponent.

Els diversos tipus de treballadors autònoms tenen diferents obligacions i drets. Aquí pots informar-te sobre què vol dir ser autònom econòmicament dependent.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

estudiant en pràctiquesreunions de treball