.

Prestació de paternitat: n’estàs ben informat?

 In Notícias, Seguretat Social

La prestació de paternitat és un permís que permet als treballadors suspendre el seu contracte laboral durant un període de temps determinat després del naixement, acolliment o adopció d’un fill. Avui parlarem de tot el que cal saber sobre la prestació de paternitat.

Parlem de:

Durada de la prestació de paternitat

La durada general de la prestació de paternitat serà de quatre setmanes després del part, sense interrupcions. En el cas del naixement de més d’un fill, aquest període s’ampliarà a dos dies per fill. Això també s’aplicarà en els casos d’adopció o acolliment múltiple. Cal tenir en compte que, en aquests casos, la prestació de paternitat dependrà de l’edat i les condicions dels fills.

El beneficiari, que haurà d’estar donat d’alta en una empresa a jornada completa o jornada parcial d’un mínim de 50%, podrà gaudir d’un període de prestació de paternitat més llarg en cas que la mare li cedeixi part de la seva baixa de maternitat.

El sol·licitant de la prestació de paternitat també haurà d’haver cotitzat 180 dies en els set anys anteriors al moment d’inici del període de prestació, o 360 dies al llarg de la seva vida.

Tràmits que cal realitzar per obtenir la prestació de paternitat

Per tal d’obtenir la prestació de paternitat caldrà realitzar diversos tràmits. D’una banda, caldrà presentar una sol·licitud formada per una sèrie de documents i models de la Seguretat Social. Aquests es poden obtenir mitjançant la seva pàgina web.

D’altra banda, caldrà presentar la documentació personal corresponent, referent tant al progenitor com al fill o fills. Un cop reunida tota la informació, caldrà presentar-la a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), havent demanat cita prèvia.

Als treballadors beneficiaris d’aquest permís els correspondrà el 100% del seu sou durant la prestació de paternitat, un dret establert per la llei després d’un part, acolliment o adopció.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Com millorar el treball en equip d’una empresa?carta d’acomiadament