.

Com es tramita una baixa laboral o la incapacitat temporal?

 In Ambit Laboral, Notícias

Per tramitar una baixa laboral o incapacitat temporal només cal que es segueixin aquests passos.

La baixa laboral o la incapacitat temporal es pot donar per diversos motius. Sigui el que sigui, aquest impediment afectarà la relació que el treballador té amb l’empresa. Ja que les retribucions econòmiques es veuran modificades.

 

Parlem de:

Com es tramita una baixa laboral o incapacitat temporal?

Per obtenir la baixa caldrà que un metge redacti i doni conformitat del recés. Aquest document aclarirà la naturalesa de la incapacitat que pot ser d’una de les següents opcions:

  • Si és inferior a 5 dies naturals el metge emetrà un comunicat de baixa amb una alta estimada programada.
  • En cas que sigui de llarga durada, entre 5 i 30 dies, el metge farà una baixa amb la necessita d’una revisió mèdica un cop passin els dies oportuns estimats. Un cop es faci la revisió, el metge estimarà si es pot procedir a l’alta.
  • Si la duració és de 31 a 60 dies, el procediment és el mateix que en l’anterior cas però la revisió mèdica es farà al cap de 28 dies.
  • I, en cas que sigui més llarga de 61 dies, la revisió mèdica es farà després dels primers 35 dies.

 

Sigui quin sigui el motiu de la baixa laboral o incapacitat temporal, el treballador caldrà que presenti aquest document a l’empresa. Aquest pas és totalment obligatori. Llavors, l’empresa ha de notificar a la Seguretat Social que el treballador disposa d’aquest document amb els dies estipulats pel facultatiu.

D’aquesta manera es podrà gestionar una baixa laboral o incapacitat temporal amb totes les garanties. Un cop passat el temps de baixa, el treballador només haurà de sol·licitar el paper de l’alta a metge i entregar-lo a l’empresa. Que, aquesta, tramitarà l’alta.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Com millorar el teu perfil professional per aconseguir l’èxitAgile Recruting una metodologia de Recursos Humans