.

Preguntes i respostes sobre la baixa laboral

 In Notícias, Seguretat Social

La baixa laboral o la prestació per incapacitat temporal es dóna quan un treballador es veu forçat a faltar a la feina durant un període de temps concret, a causa de diversos motius relacionats amb la seva salut.

 

Parlem de:

Què pot causar la baixa laboral d’un treballador?

La baixa laboral d’un treballador pot ser causada per dos factors diferents. D’una banda, pot ser la conseqüència d’una malaltia. També pot ser causada per un accident, que podrà ser considerat accident laboral, si es dóna durant l’activitat laboral del treballador, o a causa d’aquesta; o bé accident no laboral, en cas contrari.

 

Qui té dret a la prestació per incapacitat temporal?

La baixa laboral és un dret que tenen tots els treballadors. Això inclou aquells empleats donats d’alta en una empresa; també els treballadors autònoms que estan donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

 

Quant cobra un treballador durant la baixa laboral?

La quantitat que cobrarà un treballador durant la baixa laboral dependrà de cada cas en concret. En cas de tractar-se de baixa per malaltia comuna, o bé d’accident no laboral, el treballador cobrarà un 60% de la base del seu sou a partir del quart dia de baixa. Més endavant, a partir del dia 21, en cobrarà un 75%. En cas de tractar-se d’accident laboral o malaltia causada per l’activitat professional del treballador, aquest cobrarà el 75% de la base del seu sou a partir del primer dia de baixa.

 

Quins altres requisits cal complir per cobrar la baixa laboral?

Quan es tracta de baixa laboral per malaltia comuna, serà necessari haver cotitzat un mínim de 180 dies al llarg dels cinc anys anteriors a la data en què es produeix la baixa. En el cas de malaltia professional o accident, no hi ha requisits pel que fa al període de cotització.

Et convidem a llegir aquest article per entendre molt millor l’assistència sanitària de la Seguretat Social.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Incentius d’un contracte de pràctiques per a les empreses