.

Nova eina de la Seguretat Social permet l’autocàlcul de la teva futura pensió de jubilació.

 In Notícias, Seguretat Social

A mesura que ens acostem a l’edat de jubilació comencen a sorgir les inquietuds sobre la quantia de la pensió que ens quedarà quan ens jubilem.

Per poder disposar d’un càlcul aproximat, la Seguretat Social ha posat a la nostra disposició, un simulador perquè qualsevol treballador pugui accedir al autocàlcul de la seva pensió de jubilació.

El simulador recull tota la informació de Seguretat Social de cada ciutadà i ofereix un càlcul basat en projectar la situació actual d’aquest ciutadà fins a la data en la qual podria sol·licitar la seva jubilació ordinària. Es tracta d’un càlcul estimatiu.

De tota manera, l’usuari pot modificar les dades en funció de les cotitzacions futures o veure com seria la seva jubilació en funció de diferents dates en les quals s’iniciaria aquest procés dins de les possibles.

El programa té en compte l’actualització de les bases de cotització d’acord amb la normativa vigent, incorporant els corresponents índexs d’actualització (IPC) coneguts a la data de finalització de la versió. Però més enllà d’un càlcul a tres anys vista, s’apliquen uns IPC ‘s teòrics.

Per als autònoms pot ser una molt bona eina a l’hora d’augmentar les bases de cotització, veure la millora en la pensió que suposa una base de cotització més alta i si val o no la pena afrontar aquest canvi. També, per a l’elecció del moment de jubilar-se, decidir si continuar treballant uns anys més suposarà un bon al·licient o per contra, és millor jubilar-se a l’edat establerta.

És necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI per poder recuperar les dades. També podem sol·licitar informes de vida laboral o de bases de cotització.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Què és un acte de conciliació laboral i perquè és convenient?És possible acomiadar un treballador per baixes continuades?