.

CONEIX LES PRINCIPALS MODIFICACIONS DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

 In Notícias, Seguretat Social

1-Les mares amb dos o més fills que es jubilin aquest any, rebran entre un 5% i un 15% més de prestació. 
Aquest increment, s’establirà en funció del nombre de fills que hagin tingut. Si la dona va tenir 2 fills, l’aportació extra serà del 5%; si ha tingut tres fills serà del 10%, i si són quatre o més, del 15%.
Amb aquesta mesura, es pretén compensar d’alguna manera la pèrdua de temps d’afiliació i de bases de cotització per la dedicació a la cura dels fills per part de les mares treballadores.

2-L’edat ordinària de jubilació puja un mes i cal cotitzar més temps per poder continuar retirant-se als 65 anys.

És a dir, la nova edat ordinària de jubilació, des de l’1 de gener, és de 65 anys i 4 mesos, a partir de la qual tots els treballadors tenen dret a sol·licitar una pensió, la quantia de la qual dependrà dels anys cotitzats i les quantitats aportades al sistema, durant la seva vida laboral.
Però, encara és possible jubilar-se als 65 anys si el treballador ha cotitzat en el moment de jubilar-se, 36 anys o més, una xifra que per al 2027 haurà de ser de 38 anys i mig, per poder fer-ho a la mateixa edat.

3-Per calcular la quantia de la pensió es tenen en compte els últims 19 anys treballats. És a dir, es computen les cotitzacions realitzades durant els 19 últims anys, que per a l’any 2022 serà dels últims 25 anys.

4-Respecte a la Jubilació anticipada, per a aquest any 2016 serà de 63 anys i 4 mesos, sempre dos anys menys que l’edat de jubilació ordinària, i és vàlida tant per a assalariats com per a autònoms.

5-En cas d’acomiadament, l’edat de jubilació és de 61 anys, i és necessari portar 6 mesos inscrit com a aturat.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Em cobreix la mútua si tinc un accident en anar o en tornar de la feina?Què és i per a què serveix el certificat d'empresa?