.

Què és un acte de conciliació laboral i perquè és convenient?

 In Ambit Laboral, Notícias

Un acte de conciliació laboral és un procediment prejudicial pel qual s’intenta arribar a un acord entre una empresa i un treballador en cas que no hi hagi conformitat en l’acomiadament.

En el moment en què una empresa decideix acomiadar un empleat pot donar-se la situació que aquest no estigui d’acord amb l’acomiadament, bé per les causes del mateix acomiadament o bé per la liquidació que l’empresa li ofereix. Normalment, es dóna quan l’empresa considera l’acomiadament com procedent i el treballador creu que és improcedent.

Davant d’una disconformitat d’aquest tipus, abans de presentar una demanda judicial per l’acomiadament, el treballador ha de sol·licitar un acte de conciliació davant el SMAC (Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació) dependent de la Conselleria de Treball de cada comunitat autònoma.

Una vegada que es produeix la sol·licitud del treballador, el SMAC fixa una data per a l’acte.
Aquest se celebra davant un lletrat conciliador, o un funcionari del SMAC, i hauran d’acudir un representant de l’empresa i el treballador o el seu representant (que pot ser o no advocat).

En aquest acte s’aixecarà acta sobre si ambdues parts arriben a un acord o no, en cas que no, s’haurà d’acudir a la via judicial. En cas d’incompareixença d’alguna de les parts es donarà per desestimat en acord.

Per arribar a un acord l’empresa pot modificar la seva oferta inicial i negociar amb el treballador unes noves condicions. Si s’arriba a l’acord amistós es detallaran les condicions del mateix i es donarà per resolta la reclamació del treballador. Si no és així, amb el document corresponent, el treballador ha de presentar una demanda davant el Jutjat Social, que resoldrà el conflicte.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Diferència entre becari en pràctiques i contracte en pràctiquesNova eina de la Seguretat Social permet l'autocàlcul de la teva futura pensió de jubilació.