.

Jornada laboral flexible: Quins són els seus beneficis?

 In Ambit Laboral, Notícias

La jornada laboral flexible és aquella en què els treballadors no tenen un horari d’entrada i sortida a la feina fixe, sinó que aquest varia en funció de diversos factors. Oferir als treballadors certa flexibilitat pel que fa als seus horaris té molts avantatges, tant pels treballadors mateixos, com per a l’empresa. A continuació en parlem.

 

Parlem de:

Jornada laboral flexible: Avantatges pels treballadors

Aquests són alguns dels avantatges que suposa la jornada laboral flexible pels treballadors:

  • Una molt millor conciliació entre la feina i la vida personal dels treballadors. Oferir una jornada laboral flexible permetrà als treballadors compaginar molt millor totes les seves obligacions.
  • Menys estrès. En tenir més flexibilitat pel que fa a l’organització de la feina, l’estrès disminuirà; els treballadors podran organitzar-se les diverses tasques de la manera que els resulti més convenient.
  • Estalvi de temps. Per altra banda, en no haver de seguir uns horaris fixes, i en poder organitzar-se com més els convingui, els treballadors també podran estalviar temps.

 

Jornada laboral flexible: Avantatges per a l’empresa

Per altra banda, la jornada laboral flexible també suposa diversos avantatges per a l’empresa:

  • Més productivitat. Oferir als treballadors flexibilitat horària contribuirà a la seva motivació. A conseqüència d’això, la productivitat també augmentarà.
  • Menys absentisme laboral. La flexibilitat horària també disminuirà l’absentisme laboral. Això es deu al fet que als treballadors els serà molt més fàcil compaginar la seva vida personal i laboral.
  • Més motivació. En augmentar la motivació i la productivitat, la flexibilitat horària també suposarà una important millora en el clima laboral en general. A més, la jornada laboral flexible pot ajudar una empresa a atraure nou talent.

La jornada laboral flexible és cada vegada més habitual en més empreses. Això es deu als molts beneficis que suposa, no només per a l’empresa, sinó també per tots els treballadors.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Els permisos retribuïts als treballadorsInbound Recruiting