.

Absentisme: conceptes clau que cal conèixer

 In Ambit Laboral, Notícias, Sin categoría

Coneixem com absentisme una falta laboral justificada o no justificada en horari de feina. Les causes solen ser malaltia, accident o accident no laboral. Una formació centrada en la prevenció de riscos laborals pot aconseguir disminuir l’absentisme.

Parlem de:

Absentisme: índex

Es calcula que en els darrers anys l’índex d’absentisme ha augmentat els costos de les empreses. Aquest índex es calcula dividint el nombre d’hores d’absentisme entre el número d’hores treballades. El resultat es multiplica per 100. L’absentisme no només perjudica l’empresa pel que fa a productivitat, sinó que també suposa un cost addicional.

Absentisme: causes

Les principals causes d’absentisme són malaltia, accident o accident no laboral.

Absentisme per malaltia o accident laboral

Una malaltia pot ser considerada professional quan s’ha originat a arrel d’alguna de les condicions laborals del treballador. Algunes de les més habituals són les malalties múscul-esquelètiques. Per altra banda, un accident laboral és aquell que s’ha donat durant les hores de feina, al lloc de treball o in itinere, és a dir, durant el trajecte d’anada o tornada.

Absentisme per malaltia o accident no laboral

Una malaltia comú és aquella que ha estat causada per condicions externes al lloc de treball, com per exemple les malalties cròniques. De la mateixa manera, un accident no laboral és aquell que es dóna fora de la feina.

 

Per tal de reduir l’absentisme i augmentar la productivitat de l’empresa, cal que aquesta proveeixi els seus treballadors amb la formació adequada de prevenció de riscos laborals. Aquesta formació consisteix en la realització d’uns cursos orientats a millorar el benestar i la seguretat dels treballadors en l’àmbit de feina. Aquests cursos, de caràcter obligatori, són especialitzats en funció de cada empresa, les seves condicions i les necessitats dels treballadors. És per això, que abans de la realització d’aquests, per tal de poder orientar la formació correctament, es fa una avaluació de cada lloc de treball i les seves necessitats.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

trobar feina amb linkedinModel 145: Què cal saber perquè tributis correctament a la teva Renda