.

Quantes tipologies de jornada de treball hi ha?

 In Ambit Laboral, Notícias

La jornada de treball es coneix com el nombre d’hores que un treballador dedica a afavorir una activitat empresarial.

Una jornada laboral és la relació contractual entre una empresa i una persona. En aquest contracte s’hi estipulen les hores diàries o setmanals que aquella persona treballarà per a l’organització.

Parlem de:

Tipus de jornada de treball

Actualment hi ha diversos tipus de jornades laborals. Aquestes es classifiquen segons la distribució de es hores dedicades. Les jornades de treball més comunes són:

  • Jornada continuada: Es dona quan la feina es fa en un període de temps seguit amb una interrupció de 15 minuts.
  • Jornada partida: És el tipus de jornada més comú. El dia laboral s’interromp amb una pausa de partir d’una hora.
  • Jordana reduïda: Quan la jornada dura menys de les vuit hores establertes. En aquests casos s’atorga una jornada reduïda per situacions especials com la salut, maternitat o lactància, prevenció de riscos… O bé per una delimitació contractual.
  • Jornada d’estiu: Aquest tipus d contracte s’estipula segons estacionalitat.
  • Jornada a torns: és quan hi ha torns rotatius de treball. Els treballadors s’alternen el torn entre matí, tarda o nit.
  • Jornada nocturna: és quan el treballador fa feina entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada.
  • Hores extraordinàries: Aquest tipus de jornada comença a partir de superar les hores màximes permeses legalment dins la jornada laboral.

 

Triar quin tipus de jornada laboral és la més idònia en cada ocasió dependrà de les necessitats de l’empresa, el que necessiti el treballador i el que dicti el conveni col·lectiu. Però en tots els casos, s’ha de seguir una sola jornada de treball. L’empresa i el treballador tenen el dret de modificar-la sempre i quan, en primer lloc, s’anul·li la primera i s’accepti la segona.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Les principals funcions del departament de recursos humans són la gestió del capital humà de l’organització.àrea de recursos humans