.

El contracte en pràctiques i les seves característiques

 In Ambit Laboral, Notícias

El contracte en pràctiques té per objectiu que el treballador que s’hi acull obtingui experiència professional. Aquest tipus de contracte se sol tramitar conjuntament amb centres educatius per tal que els seus estudiants obtinguin experiència en la matèria cursada.

Parlem de:

Quines són les característiques que ha de tenir un contracte en pràctiques?

  • Aquest tipus de contracte s’ha de formalitzar per escrit. Hi haurà de constar la titulació del treballador, les hores i la durada del contracte i el lloc de treball que ocuparà.
  • Aquesta relació contractual s’haurà de comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la formalització.
  • Si el contracte és de temps parcial, s’hauran de detallar les hores del dia que es destinaran a l’activitat professional. També s’haurà d’explicar com es distribuiran aquestes hores.
  • Generalment, un contracte en pràctiques no podrà ser inferior a sis mesos ni superior a dos anys. I, el període de prova, no podrà ser superior al mes.

El contracte en pràctiques és una molt bona solució per a totes aquelles empreses que desitgen facilitar la inserció laboral als joves

  • La retribució econòmica del treballador vindrà fixada pel conveni col·lectiu dels treballadors en pràctiques. En cap cas, aquest sou podrà ser inferior al que marca el salari mínim interprofessional.
  • Un cop es finalitzi el contracte en pràctiques, l’empresa haurà de lliurar un certificat. En aquest certificat hi haurà de constar la durada, el lloc ocupat i les principals tasques dutes a terme.
  • El treballador contractat no podrà tenir un règim contractual en pràctiques durant els següents dos anys.
  • En cas que l’empresa vulgui contractar el treballador, a aquest li imputaran l’antiguitat de la durada del contracte en pràctiques i no se li podrà aplicar el mes de prova.

 

Aquestes són algunes de les característiques que ha de tenir un contracte en pràctiques. Si tens algun dubte sobre el seu funcionament, contacta amb els nostres experts.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

consells per millorar el currículumContracte fix discontinu