.

Què són les percepcions no salarials? Quines són?

 In Ambit Laboral

El concepte de percepcions no salarials és quelcom que cal conèixer per tal de realitzar la nòmina d’un treballador. A continuació expliquem i definim aquest concepte, i parlem sobre quines són les principals.

 

Parlem de:

Percepcions no salarials: què són?

Les percepcions no salarials són el conjunt de pagaments que un treballador rep com a compensació de certes despeses ocasionades per la seva feina. A diferència de les percepcions salarials, no estan directament relacionades amb l’activitat de la feina en si. Les percepcions salarials principals inclouen el sou base; els complements salarials per idiomes, formació o qualitat de la feina; i l’antiguitat del treballador o treballadora, entre d’altres.

 

Quines són les principals?

Generalment, les principals percepcions no salarials estan relacionades amb el desplaçament dels treballadors, i les despeses que aquest suposa, o les eines utilitzades pels treballadors i treballadores. A continuació resumim algunes de les percepcions no salarials més habituals:

  • Despeses de locomoció: Es tracta d’un conjunt de pagaments que pretenen compensar les despeses dels treballadors relacionades amb el desplaçament entre centres de feina.
  • Altres despeses de transport i dietes. En aquest grup s’inclouen les despeses d’altres tipus de transport públic. També s’hi inclouen les dietes: altres despeses com àpats o allotjament.
  • Despeses relacionades amb les eines o utensilis de treball. La vestimenta de treball també pot ser compensada amb percepcions no salarials. Dins aquest grup també podem incloure aquelles eines i material necessari per als treballadors per tal de realitzar la seva feina.
  • D’altra banda, dins el grup d’aquest tipus de percepcions també podem incloure certs tipus d’indemnització. Alguns exemples són la indemnització per trasllat per motius laborals o la indemnització per acomiadament.

Aquestes són només algunes de les percepcions no salarials que caldrà incloure en una nòmina en cas de ser necessari. Et convidem a llegir més sobre com fer una nòmina.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

hores complementàriesIncentius d’un contracte de pràctiques per a les empreses