.

Què són les percepcions no salarials? Quines són?

 In Ambit Laboral, Notícias

El concepte de percepcions no salarials és quelcom que cal conèixer per tal de realitzar la nòmina d’un treballador. A continuació expliquem i definim aquest concepte, i parlem sobre quines són les principals.

 

Parlem de:

Percepcions no salarials: què són?

Les percepcions no salarials són el conjunt de pagaments que un treballador rep com a compensació de certes despeses ocasionades per la seva feina. A diferència de les percepcions salarials, no estan directament relacionades amb l’activitat de la feina en si. Les percepcions salarials principals inclouen el sou base; els complements salarials per idiomes, formació o qualitat de la feina; i l’antiguitat del treballador o treballadora, entre d’altres.

 

Quines són les principals?

Generalment, les principals percepcions no salarials estan relacionades amb el desplaçament dels treballadors, i les despeses que aquest suposa, o les eines utilitzades pels treballadors i treballadores. A continuació resumim algunes de les percepcions no salarials més habituals:

  • Despeses de locomoció: Es tracta d’un conjunt de pagaments que pretenen compensar les despeses dels treballadors relacionades amb el desplaçament entre centres de feina.
  • Altres despeses de transport i dietes. En aquest grup s’inclouen les despeses d’altres tipus de transport públic. També s’hi inclouen les dietes: altres despeses com àpats o allotjament.
  • Despeses relacionades amb les eines o utensilis de treball. La vestimenta de treball també pot ser compensada amb percepcions no salarials. Dins aquest grup també podem incloure aquelles eines i material necessari per als treballadors per tal de realitzar la seva feina.
  • D’altra banda, dins el grup d’aquest tipus de percepcions també podem incloure certs tipus d’indemnització. Alguns exemples són la indemnització per trasllat per motius laborals o la indemnització per acomiadament.

Aquestes són només algunes de les percepcions no salarials que caldrà incloure en una nòmina en cas de ser necessari. Et convidem a llegir més sobre com fer una nòmina.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

team buildingIncentius d’un contracte de pràctiques per a les empreses