.

3 consells per escollir un candidat per un lloc de feina

 In Notícias, Recursos humans

Escollir un candidat per un lloc de feina és un factor molt important que pot ajudar a determinar l’èxit d’una empresa. Per tal de fer-ho correctament, és necessari saber llegir i analitzar els CV dels diferents candidats de la forma correcta. A continuació et donem tres consells sobre què cal buscar al CV dels futurs treballadors d’un negoci.

Parlem de:

Primer pas per escollir un candidat: analitza la presentació

És habitual donar la major importància al contingut del CV, però no és l’únic element que cal analitzar. Et recomanem que, en primer lloc, analitzis l’aspecte i presentació del CV que t’ha entregat cada candidat. Com és? Estan ordenades les diferents dades informatives? Ha inclòs tota aquella informació que cal proporcionar? Es tracta d’un CV original i treballat? Ha inclòs una carta de presentació? Es tracta de petits detalls que t’ajudaran a començar a conèixer els diferents candidats.

Com explica i exemplifica les seves capacitats?

És evident que una de les parts més importants del CV, que ens ajudaran a escollir un candidat o un altre, és aquella en què els treballadors expliquen i exemplifiquen les diferents habilitats que han adquirit al llarg de la seva vida laboral. És important analitzar quines són aquestes, però també cal fixar-se en si els treballadors han proporcionat exemples sobre l’experiència que han adquirit, i si han ajustat els exemples en qüestió al lloc de feina que estan sol·licitant en concret.

Quines dades proporcionen els candidats?

Per altra banda, també és habitual que els candidats incloguin informació i dades que no estiguin directament relacionades amb les seves anteriors feines, però que els hagin proporcionat experiència o capacitats que els ajudaran en la seva futura feina. Quines dades proporcionen? Quines xifres o exemples inclouen per tal de demostrar la informació? Com pot contribuir aquesta experiència al lloc de feina en qüestió? Tot això t’ajudarà a escollir un candidat ideal.

Aquests consells t’ajudaran a analitzar el CV d’un treballador amb molt més detall abans d’escollir un candidat i fer l’entrevista de feina. Aquí pots llegir sobre els diferents tipus d’entrevista per tal de saber quin és el més apropiat en cada cas.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

pagues extraordinàriesTot el que s'ha de saber sobre com pagar dietes de desplaçament