.

Tipus d’entrevista de feina: quins hi ha?

 In Notícias, Recursos humans

Hi ha diversos tipus d’entrevista de feina, i aquests es poden classificar seguint diversos criteris. A continuació t’expliquem en què consisteixen, per tal que puguis determinar quin és el tipus d’entrevista de feina més indicat per tal d’avaluar els futurs candidats d’un lloc de treball.

Parlem de:

Tipus d’entrevista de feina segons la fase de selecció

Segons la fase del procés de selecció, podem distingir entre els diferents tipus d’entrevista de feina:

  • Entrevista de preselecció. Es tracta d’una entrevista de feina, generalment breu, que pretén verificar la informació que els candidats han proveït mitjançant el currículum. Les preguntes solen ser bastant genèriques.
  • Entrevista de selecció. És el tipus d’entrevista de feina més habitual. En aquesta, es realitzen preguntes concretes sobre les habilitats i experiència dels candidats.
  • Entrevista final. És l’entrevista en què empresari i candidat comenten en detall les condicions de treball. Això inclou els horaris, el tipus de contracte, el salari, la data d’incorporació…

Tipus d’entrevista de feina segons l’estructura

En funció de l’estructura, podem distingir entre:

  • Entrevista estructurada. Es tracta d’una entrevista basada en diverses preguntes, prèviament planificades amb detall, i les seves respectives respostes.
  • Entrevista lliure. Aquest tipus d’entrevista de feina pretén formular preguntes més aviat generals, per tal d’establir una conversa més genèrica amb el candidat, durant la qual es comentaran els diversos aspectes de la feina.
  • Entrevista per competències. Pretén avaluar i posar a prova les diferents competències laborals que un candidat precisarà per dur a terme unes tasques concretes.

Tipus d’entrevista de feina segons el nombre de candidats

Per últim, podem distingir entre entrevista individual o entrevista grupal. Mentre que la primera és la més habitual, la segona també té diverses avantatges. Permet avaluar la interacció entre els diferents treballadors i, per tant, permet a l’empresari fer-se una idea sobre les capacitats de lideratge, comunicació, iniciativa i treball en equip de cada candidat.

Una entrevista de feina és un moment clau, i cal valorar quin tipus pot ser el més indicat en cada cas.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

elements d'un contracte laboralemprendre i muntar un negoci