.

Pagues extraordinàries: tot el que has de saber

 In Ambit Laboral, Notícias

Les pagues extraordinàries són una retribució salarial a la qual tots els treballadors tenen dret. L’article 31 de l’Estatut de Treballadors especifica tot el que cal saber sobre les pagues extraordinàries, però a continuació resumim els punts més importants.

Parlem de:

Quantes pagues extraordinàries reben els treballadors, i quan?

Tots els treballadors de qualsevol empresa tenen dret a rebre dues pagues extraordinàries anuals. A més, hi ha convenis que poden establir una tercera paga en funció dels beneficis de l’empresa.

L’Estatut de Treballadors no estableix una data fixa en què cobrar cadascuna d’aquestes pagues. Habitualment, les pagues extraordinàries es cobraran per Nadal i a l’estiu, malgrat que això es pot veure modificat en funció del que estableixi el conveni col·lectiu de cada professió.

Aquestes pagues formen part del sou anual brut de cada treballador, i s’hi aplica la retenció d’IRPF de la mateixa manera que al sou.

Com es calcula l’import de cada paga extraordinària?

L’import de cada paga extraordinària es calcularà en funció del sou de cada treballador. Dit import mai podrà ser inferior al salari mínim interprofessional ni inferior a l’equivalent de 30 dies. Al calcular cada paga extraordinària caldrà tenir en compte els mesos treballats per cada un dels treballadors. No es tindran en compte els diferents complements extrasalarials.

Hi ha casos en què les empreses decideixen prorratejar les pagues extraordinàries dels treballadors. Això consisteix en dividir l’import de cada una de les pagues en 12, i incloure l’import corresponent en cada una de les restants nòmines al llarg de l’any.

En ambdós casos, l’import de cadascuna de les pagues haurà de ser exactament el mateix. La diferència serà que, en comptes de rebre catorze pagues al llarg de l’any, el treballador en rebrà 12. En aquestes pagues haurà d’estar inclòs l’import prorratejat de les pagues extraordinàries.

Si vols saber com fer una nòmina, i tot allò que cal incloure-hi, aquí t’ho expliquem.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Lideratge horitzontalescollir un candidat