.

Quin procés cal seguir per contractar un nou treballador?

 In Ambit Laboral, Notícias

Sempre que una empresa decideix contractar un nou treballador, cal seguir certs passos i complir certs requisits. Avui parlarem i explicarem cadascun d’aquests passos, en què consisteixen i per què s’han de realitzar.

 

Parlem de:

Primer pas: Codi de Compte de Cotització

Un dels tràmits que cal realitzar abans de constituir una societat és obtenir els codis de compte de cotització corresponents. Es tracta d’un codi que necessitarem quan vulguem contractar un nou treballador, i caldrà sol·licitar-ne un per a cadascuna de les províncies on una empresa dugui a terme la seva activitat professional.

 

Segon pas: Número d’afiliació de la Seguretat Social

Per tal de contractar un nou treballador, el segon pas a seguir serà assegurar-nos que aquest ha obtingut, prèviament, el seu número d’afiliació de la Seguretat Social. En cas que es tracti de la primera feina del treballador, caldrà sol·licitar aquest número a la TGSS. Un cop obtingut, serà possible procedir a donar d’alta al treballador o treballadora a la Seguretat Social. Es tracta d’un tràmit imprescindible i que tota empresa ha de realitzar.

 

Tercer pas: Comunicar la contractació del nou treballador

Un cop hàgim decidir quin és el tipus de contracte més adient per contractar un nou treballador, i aquest hagi estat signat, caldrà comunicar-ho. Serà necessari comunicar-ho al Servei Públic d’Ocupació, en un termini de 10 dies després de la data en què hem donat d’alta el nou treballador. Aquest tràmit es pot realitzar telemàticament a través de la pàgina Contrat@. Es tracta d’un servei mitjançant el qual les empreses poden comunicar al Servei Públic d’Ocupació la incorporació de nous treballadors.

Sempre caldrà tenir en compte que, en casos especials, com per exemple treballadors d’una cooperativa o altres treballadors autònoms, serà necessari que aquests estiguin donats d’alta a la Seguretat Social en el règim corresponent. També caldrà tenir en compte aquests altres aspectes durant el procés de contractació.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

contracte en pràctiquesinspecció laboral