.

7 aspectes a tenir en compte durant el procés de contractació

 In Notícias, Recursos humans, Seguretat Social

El procés de contractació d’un nou treballador és important a l’hora de fer créixer l’empresa. Per això cal tenir en compte alguns aspectes abans d’iniciar aquest procés.

  1. Estudiar quin és el millor moment per realitzar una contractació, analitzant el volum de feina i la necessitat real, o no, d’una nova persona. Si seguim endavant amb el procés de contractació, caldrà planificar la selecció de personal, els tràmits de contractació, els salaris i els ajuts i subvencions dels que disposem.
  2. Analitzar les relacions laborals entre l’empresari i treballadors, així com els horaris i calendaris de feina, les mesures de conciliació entre vida laboral i familiar i els acords del conveni col·lectiu.
  3. És necessari informar-se sobre la formalització del contracte, la validesa, el període de prova i la durada. Així mateix, l’empresari també ha de conèixer els drets i deures de l’empresa i dels treballadors.
  4. En el cas de la contractació d’estrangers s’han de saber els tràmits a realitzar i les limitacions existents, així com conèixer el procediment de contractació d’estudiants estrangers i la tramitació de les autoritzacions de treball.
  5. Si es vol contractar a persones amb discapacitat, s’han de consultar els possibles ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social.
  6. Per a la contractació dels menors d’edat és important saber que només poden treballar els majors de 16 anys sempre que tinguin l’autorització del seu representat legal. En el cas excepcional d’espectacles públics, es pot contractar a menors de 16 anys sempre que els tutors i l’autoritat laboral competent ho autoritzin.
  7. En el cas de joves majors de 18 anys, és important conèixer els tipus de contractes de formació, de pràctiques, de foment de l’ocupació, de suport als emprenedors, les beques o els contractes per a investigadors o estudiants predoctorals.
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Les 9 funcions principals de recursos humansEs poden prohibir les relacions sentimentals a la feina?