.

Com reclamar l’IRPF de la prestació de baixa per maternitat?

 In Notícias, Seguretat Social

Fa uns dies el Tribunal Suprem va dictaminar una sentència que feia referència a com reclamar l’IRPF de la prestació de la baixa per maternitat.

El mateix tribunal va aclarir que aquesta percepció està exempta de tributar a l’Impost de la Renta de les Persones Físiques, és a dir, a l’IRPF.

L’Agència Tributària defensava que aquesta prestació era una substitució del sou. I que, per tant, havia de ser considerada un rendiment del treball i no una prestació extraordinària. Gràcies a aquest acord, la prestació en serà exempta. I moltes dones que ho considerin oportú podran reclamar l’IRPF de la prestació de la baixa per maternitat que van cobrar en el passat.

 

Qui pot sol·licitar l’exempció i la revisió de l‘IRPF ?

Totes aquelles dones que hagin sigut mares des del 2014. També ho podran fer aquelles que duran l’exercici del 2013 els hi sortí a retornar.

Com es pot sol·licitar la revisió i reclamar l’IRPF de la prestació de la baixa per maternitat?

És necessari presentar l’escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions a l’Agència Tributària. També es recomana verificar si l’agència ja té la còpia del certificat rebut per la Seguretat Social. Així com la còpia de les dades fiscals de l’exercici en qüestió.

 

En cas que durant aquell exercici no s’hagués presentat la declaració, també hi ha un pas a seguir. Les dones que vulguin reclamar el retorn de la quantia han de presentar un escrit sol·licitant la devolució de les retencions suportades. Un cop fet, l’Agència Tributària procedirà a la devolució tot rectificant l’autoliquidació de l’exercici anterior.

 

Així doncs, totes aquelles dones que vulguin reclamar l’IRPF de la prestació de la baixa per maternitat ara ja ho poden fer seguint aquests passos.

Encara no és sap del cert en quin termini poden retornar les retencions. Però sí sabem que aquesta ha estat una mesura molt ben acceptada per a totes les dones treballadores.

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Com tramitar la jubilació4 característiques de la gestió dels recursos humans per competències