.

Agile Recruting: una metodologia de Recursos Humans

 In Notícias, Recursos humans

L’Agile Recruting és una de les noves metodologies aplicades en recursos humans. Aquesta àrea de l’empresa evoluciona molt ràpidament i, tal com ho fan les eines de treball, també s’ha de posar el dia de les noves tendències i estratègies per reclutar talent.

 

Agile Recruting és una metodologia que permet treballar de forma col·lectiva el procés de reclutament de personal. Es fa per aconseguir un punt de vista més productiu i àgil de tots els perfils. Es tracta de seguir una metodologia de treball durant tot el procés de reclutament que consisteix en treballar de forma col·laborativa com l’objectiu d’implementar millores que ajudin a dur-lo a terme.

Seguint aquesta tècnica s’aconsegueix adaptar-se millor als canvis i s’aconsegueix millorar la comunicació entre els membres de l’equip.

 

Parlem de:

Principis bàsics de l’Agile Recruting

  • Les persones interaccionen entre elles abans de crear la dinàmica per reclutar al talent que es busca.
  • Es segueix una línia de contradiccions ràpides centrades en documentar-se exhaustivament en tot allò que es necessita per fer el procés.
  • Estableix procediments en col·laboració d’altres agents. En cas contrari, només s’estipularia una línia unidireccional d’actuació. Això enriqueix i afavoreix la gestió humana.

Tècniques aplicades a una estratègia Agile Recruting

Per tal de treballar millor l’Agile Recruting existeixen diverses tècniques de treball. Una d’elles tracta de dividir els equips en petits grups de treball per tal de desenvolupar una sèrie de tasques. Aquests ho han de fer de manera autònoma i organitzada.  I, fent-ho això, podran diferenciar la millor manera per entrevistar i reclutar personal.

La importància d’un procés basat en l’Agile Recruting rau en que les tasques s’analitzen des d’un prisma de curta distància, és a dir, a mesura que desgranem el procediment o l’elecció, és més fàcil veure quina és la millor opció.

L’Agile Recruting és una tècnica de gestió de l’àrea de recursos humans que ajudarà a crear i consolidar equips més eficients i cohesionats.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Com es tramita una baixa laboral o la incapacitat temporal