.

Les competències laborals imprescindibles per a qualsevol treballador

 In Notícias, Recursos humans

Què són les competències digitals? Les competències digitals són aquelles habilitats que els treballadors d’una empresa han de tenir per poder fer front a l’alta competència entre empreses que trobem avui en dia en el mercat laboral. Tots aquests coneixements i aptituds ajudaran els treballadors a realitzar la seva feina de manera molt més eficaç.

Parlem de:

Creativitat i innovació, les més importants de les competències laborals

Dues de les competències laborals més imprescindibles actualment són la creativitat i la innovació. Aquests dos conceptes són quelcom que qualsevol departament de Recursos Humans hauria de considerar. La creativitat i la innovació són dues competències laborals que t’ajudaran a trobar idees, solucions i estratègies. Per tant, són aquells aspectes que et permetran destacar de cara a la competència.

Iniciativa

La iniciativa també ajuda a destacar. Permet, tant als treballadors com a les empreses, a nivell més general, fer front al volum de feina i a les responsabilitats. A més, una empresa amb iniciativa pot destacar de cara a la seva competència per ser més innovadora o creativa.

Bones capacitats de treball en equip

Anteriorment havíem parlat sobre el treball en equip i la seva importància. Tal i com vam comentar, estar disposat a formar part d’un equip és una qualitat imprescindible i que contribuirà significativament a la bona comunicació d’una empresa i el bon ambient laboral.

Flexibilitat

La flexibilitat també és una de les competències laborals clau. Poder adaptar-se als canvis, a les persones i a les necessitats concretes d’una empresa en cada moment serà quelcom que ajudarà a garantir l’èxit laboral.

Confiança i seguretat

La confiança i la seguretat en un mateix són molt importants tant pels treballadors com pels empresaris. D’una banda, contribueixen a la motivació. D’altra banda, un treballador o empresari segur transmet confiança als clients.

Totes aquestes competències laborals són qualitats útils per a tothom: treballadors, empresaris, líders i autònoms.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

La transformació creativa del treball. La nova tasca de l’àrea del recursos humansbaixa per maternitat si ets una treballadora autònoma