.

Les principals diferències entre un currículum i una carta de presentació

 In Notícias, Recursos humans

Saps quines són les diferències entre un currículum i una carta de presentació? Moltes persones cometen l’error d’incloure la mateixa informació en ambdós documents.

Parlem de:

Diferències entre un currículum i una carta de presentació: quina informació ha d’incloure el currículum?

Per tal de conèixer les diferències entre un currículum i una carta de presentació és indispensable que coneguis les dades que ha d’incloure cada document.

D’una banda, el currículum és aquell document que ha de mostrar totes les dades professionals i acadèmiques: experiència, estudis, reconeixements, publicacions i premis, entre altres. El currículum vitae inclou informació detallada sobre els coneixements que té un candidat. També inclou dades concretes com les dates dels estudis i les institucions on s’han realitzat.

Una de les principals diferències entre un currículum i una carta de presentació és l’estructura. El currículum és molt més esquemàtic, mentre que la carta és un document redactat.

Quina informació ha d’incloure la carta?

D’altra banda, la informació d’una carta de presentació variarà en funció de l’empresa o la persona a qui ens dirigim. Sovint, una carta de presentació és una resposta a un anunci de feina. En aquests casos, la carta adreçarà aquells aspectes de la vida laboral del candidat que siguin més importants de cares a la seva candidatura.

També pot donar-se el cas que la carta de presentació sigui espontània. En aquest cas, la carta no és escrita en resposta a un anunci concret: el treballador l’escriu per donar-se a conèixer a una empresa. En aquest cas, la carta descriurà el perfil del treballador d’una forma més genèrica que el currículum. També inclourà informació sobre aquelles habilitats que el treballador pot oferir. També podrà incloure explicacions detallades sobre els estudis o experiència adquirits. Aquesta és una altra de les principals diferències entre un currículum i una carta de presentació.

Conèixer les diferències entre un currículum i una carta de presentació és el primer pas per aconseguir una entrevista de treball. Et convidem a llegir 5 consells per superar l’entrevista.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

drets i deures dels empresarisNovetats sobre la llei d’autònoms