.

La retribució variable: una estratègia win win

 In Ambit Laboral, Notícias

T’has preguntat mai com millorar els beneficis d’una empresa tot cercant un impacte positiu en els treballadors? Descobreix amb Otgir els beneficis que té implantar el sistema de retribució variable. Per saber què és la retribució variable, llegeix l’article Quines son les principals retribucions variables en el salari.

Parlem de:

¿Quins beneficis te el sistema de retribució variable?

La retribució variable té molts avantatges, per això cada vegada hi ha més empreses que opten per a la seva implantació. Donat el fet que la tecnologia agumenta cada vegada més en el teixit empresarial, ens trobem moltes situaciones en les que s’oblida la importància del factor humà. Per aquest motiu, a vegades els salaris no són justos amb la realitat de cada treballador. Això es pot corregir amb un sistema de retribució variable.

Els beneficis de la retribució variable

Aquest sistema permet quantificar el treball real de cada treballador i pagar de forma justa els seus serveis. A més, permet incentivar el treball dels principals talents de l’empresa, ja que veuen satisfetes els seus esforços.

A més, també podem avaluar l’evolució dels treballadors en un període de temps concret. Sabrem quan i per què son més productius i què fa que no ho siguin.

Aquesta flexibilitat en el salari, vinculada sempre als objectius establerts, permet també mantenir motivada la plantilla. Amb la implantació d’objectius associats a incentius econòmics aconseguim fomentar la productivitat entre els treballadors. Els més preparats i implicats amb el projecte de l’empresa, veuran premiades les seves capacitats.

Tot i això, s’ha de tenir cura de no fomentar en excés la competitiviitat individual, ja que aquesta pot desestabilitazar els grups de treball i, per tant, fer minvar la producció a llarg termini. En aquest sentit, es lògic implantar un sistema de retribució variable en equips o per projectes. D’aquesta manera, la competitivitat entre uns i altres es reconverteix en una motivació comú.

Descobreix molt més al blog d’Otgir, assessors laborals, seguretat social i recursos humans.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

recursos humans