.

Novetats laborals i socials 2024: Com afecten a les teves operacions empresarials?

 In Ambit Laboral, Notícias

El Real Decret-Llei 8/2023, de 27 de desembre, ha dut a terme una sèrie de canvis significatius en l’entorn laboral i social per al 2024. Aquests canvis poden tenir un impacte directe en les operacions de la teva empresa, i és essencial entendre com et poden afectar. A continuació, destaquem algunes de les novetats més rellevants:

Parlem de:

Pensions:

 • Límit màxim per a les pensions públiques: El límit màxim per a les pensions públiques s’estableix en 3.175,04 € mensuals o 44.450,56 € anuals. Això pot afectar les teves obligacions de cotització i els beneficis que ofereixes als teus empleats.
 • Publicats els mínims de pensions segons situació familiar: S’han publicat els mínims de pensions segons la situació familiar del beneficiari. Això pot tenir implicacions per als teus empleats que es jubilen.

Bases de cotització:

 • Base mínima de cotització: Fins a la publicació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) 2024, la base mínima de cotització es manté en 1.260,00 € mensuals o 42 € diaris. Aquesta és una dada important per als teus càlculs de cotització.
 • Base màxima de cotització: La base màxima de cotització augmenta un 5 %, arribant als 4.720,5 € mensuals. Això pot influir en les cotitzacions dels teus empleats i en les obligacions de la teva empresa.
 • Aplicació del mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI): S’estableix un MEI del 0,70 %, amb un 0,58 % a càrrec de l’empresa i un 0,12 % a càrrec del treballador. Aquesta és una qüestió a tenir en compte per als teus processos de nòmina.

Cotització per pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes:

 • Pràctiques formatives remunerades: Les pràctiques formatives remunerades es regiran per les quotes úniques mensuals dels contractes de formació en alternança.
 • Pràctiques formatives no remunerades: Les empreses han d’abonar 2,85 € al dia per a les pràctiques no remunerades, amb una bonificació del 95 %. Aquestes pràctiques poden ser rellevants per als teus plans de recursos humans.
 • Termini excepcional per comunicar les pràctiques formatives no remunerades: Hi ha un termini excepcional fins al 31 de març de 2024 per comunicar les altes i les baixes a la Seguretat Social relacionades amb les pràctiques no remunerades. És important estar al corrent d’aquesta data límit.

Salari mínim interprofessional (SMI):

 • Es prorroga el SMI de 2023, que es manté en 36 € al dia o 1.080 € al mes (14 pagues). Aquesta és una xifra important que pot afectar els sous dels teus empleats.

Altres novetats:

 • Es prorroga la modalitat de jubilació parcial amb contracte de relleu a la indústria manufacturera fins al 31 de desembre de 2024.
 • S’han realitzat modificacions als incentius a la contractació per a la substitució de persones treballadores en situacions específiques, com ara permisos relacionats amb el naixement i cura del menor.

Aquestes novetats laborals i socials poden tenir un impacte directe en la teva empresa. És fonamental mantenir-se informat i assegurar-se que les teves pràctiques laborals i de recursos humans estiguin en línia amb aquests canvis normatius.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Calendari laboral 2024El cost de l'acomiadament a Espanya