.

Com ha de ser el departament de Recursos Humans de la teva empresa

 In Notícias, Recursos humans

Quan volem organitzar internament una empresa, ho hem de fer mitjançant una estructura de departaments. Un dels més importants, pel que fa al funcionament organitzatiu, és el de Recursos Humans. Per saber com s’estructura i quines funcions ha de fer, continua llegint.

Parlem de:

Què és el departament de Recursos Humans i qui el forma?

Els Recursos Humans d’una empresa han d’anar de la mà de persones capacitades per organitzar i aconseguir un seguit d’objectius. Són els següents: selecció de personal, formació i acomodament dels treballadors, proporcionar els mitjans que necessitin els treballadors per desenvolupar les seves tasques i respondre les seves demandes.

Funcions bàsiques del personal de Recursos Humans

A continuació, apuntem una petita llista amb les principals funcions que haurà de dur a terme un bon departament de Recursos Humans.

Organització i panificació dels assumptes del personal

Cerca i selecció de personal nou

Gestió de programes dirigits al èxit i promoció dels treballadors

Formació en competències per als membres de la plantilla

Avaluació, control i seguiment del desenvolupament professional dels treballadors

Gestió i millora de l’ambient de treball

Tràmits administratius i jurídics del personal

Atendre i comunicar-se amb els col·lectius laborals dins l’empresa

Prevenció dels riscos laborals

Pots veure com aquest departament, més enllà de gestionar els tràmits juridico-administratius dels treballadors, també té moltes altres funcions. Sovint tendim a pensar que les seves tasques estan molt focalitzades quan, en realitat, la gestió de tot l’àmbit laboral d’una empresa requereix molta feina.

 

Per aprofundir més en l’àmbit de la gestió de personal de les empreses, et deixem amb uns consells per realitzar correctament les entrevistes de feina. Llegeix l’article Entrevista de Treball: consells per l’entrevistador que et porta Otgir, els teus assessors laborals, en Seguretat Social i Recursos Humans.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

retribució variableformació contínua