.

Reducció de jornada laboral: en quins casos es pot demanar?

 In Ambit Laboral, Notícias

Avui parlarem de la reducció de jornada laboral. En algunes situacions, els treballadors i treballadores tenen dret a sol·licitar una reducció de la seva jornada laboral. A continuació veurem en què consisteix exactament aquest dret dels treballadors.

Parlem de:

Reducció de jornada laboral: què vol dir?

La llei laboral estableix el dret dels empleats d’una empresa de sol·licitar una reducció de jornada laboral en casos que això sigui necessari. Aquesta llei té com a objectiu evitar que treballadors que, per motius personals, no poden treballar a jornada completa, perdin la seva feina. Pretén, per tant, que mitjançant una modificació de l’horari, els treballadors puguin combinar la seva vida personal amb la laboral, sense que això suposi dificultats.

En quins casos es pot sol·licitar una reducció de jornada laboral?

Una reducció de jornada laboral es pot sol·licitar en els següents casos:

  • En cas que un fill o filla recent nascut del sol·licitant hagi de ser hospitalitzat.
  • En casos en què el sol·licitant hagi de tenir cura d’un fill o filla menor de dotze anys, tant si és fill biològic com adoptat.
  • En casos en què la persona que sol·licita la reducció de jornada laboral hagi de tenir cura d’una persona que estigui al seu càrrec i tingui algun tipus de deficiència.
  • També en cas d’haver-se de fer càrrec d’un familiar per raons relacionades amb malalties, l’edat o accidents.
  • En casos de lactància.
  • També poden sol·licitar una reducció de la seva jornada laboral aquelles treballadores que hagin sofert violència de gènere.

Cal saber que la duració de la reducció de jornada laboral dependrà de cada cas. Es podrà modificar, sol·licitar i interrompre les vegades que siguin necessàries. Per tal de formalitzar-la, el treballador haurà d’arribar a un acord amb l’empresari. Aquest podrà sol·licitar al treballador la informació rellevant, en cada cas, per demostrar la seva situació.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

impagamentstreballar després de la jubilació