.

Perquè serveix l’àrea de recursos humans d’una empresa?

 In Notícias, Recursos humans

Ja hem vist que l’àrea de recursos humans d’una empresa té diversos beneficis. Els principals són la unió i la potencialització de les qualitats de les persones de l’empresa per aconseguir millors equips de treball.

Però, a la part pràctica, perquè necessitem un departament de recursos humans?

A continuació us apuntem uns quants tips que t’ajudaran a entendre els seus beneficis i la seva utilitat.

 

Parlem de:

Utilitats de l’àrea de recursos humans

Estalvi de costos. Tota empresa mira per la seva salut econòmica i la bona gestió dels recursos humans podria estimular els beneficis econòmics. El cost de contractar a nous treballadors i el temps de formació són despeses que es podrien evitar si es segueix una correcta gestió dels recursos humans. Amb un bon procés de  selecció ens assegurem que escollim els millors candidats i que aquests seran fidels a l’empresa.

Millorar la satisfacció dels treballadors. L’àrea de recursos humans és l’encarregada de mesurar el grau de satisfacció dels treballadors. Per saber el nivell de felicitat de l’empresa, generalment, es fan enquestes de valoració per recopilar informació i conèixer l’estat de salut de la plantilla.

Millorar el rendiment de la plantilla. Si es segueix una estratègia acord amb els objectius   de l’empresa i el perfil dels treballadors, és fàcil que el nivell de satisfacció de la plantilla sigui elevat i que, en conseqüència, es millori el rendiment de treball. Per aconseguir-ho, s’ha de traçar un pla estratègic que marqui els objectius personals i empresarials.

Valorar el capital humà. En una empresa, l’actiu més important és la calor del capital humà dels seus treballadors. Tenir una àrea de recursos humans que treballi per cuidar aquest actiu és molt important. Ja que és d’aquí on repenja el benefici econòmic global de l’organització.

 

Totes les empreses que ja disposen d’una àrea de recursos humans, ja sigui interna o externa, coneixen de primera mà els resultats de treball de tots aquests punts. I tu, vols veure com pot beneficiar a la teva empresa?

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

DISC