.

8 funcions del departament de recursos humans

 In Notícias, Recursos humans

Les principals funcions del departament de recursos humans són la gestió del capital humà de l’organització. Aquesta àrea és la responsable de vetllar pel benestar de tots els que formen part de l’empresa alhora que procura que s’aconsegueixin els objectius de l’empresa.
Malgrat tot, les funcions del departament de recursos humans són moltes més, vegem-les:

 

Parlem de:

Funcions del departament de recursos humans

Organització del personal. El departament ha de planificar els treballadors per tal de dissenyar qui ocupa els llocs de treball. A part de definir les funcions i les responsabilitats de cadascú.
Reclutament de personal. És la branca de l’empresa encarregada de captar a nou talent.

Selecció de personal. Segurament és una de les funcions principals, ja que si es fa correctament es seleccionaran els millors perfils de treballadors per a l’empresa.

Promoció del personal. L’evolució i el sentiment de realització personal també recauen al departament de recursos humans.

Formació. La formació dels treballadors permet que els treballadors puguin evolucionar i els ajuda a adaptar-se als canvis constants. Aconseguir un bon calendari i temàtiques formatives afavoreix el bon clima laboral i el benestar dels treballadors.

Mesurar el clima i la satisfacció. Per tal que un equip de treball funcioni, és essencial detectar i controlar el nivell de satisfacció laboral dels treballadors. Aquest termòmetre ajuda a tenir una plantilla sana i a evitar futurs conflictes.

Relacions laborals. Promoure la comunicació dins l’empresa així com proposar taules de debat, consultes i gestió de conflictes i peticions laborals.

Prevenció de riscos i desavinences laborals. L’àrea de recursos humans és l’encarregada d’implantar les mesures necessàries per a evitar qualsevol accident físic o relacional dins l’organització.

 

Aquest són les funcions del departament de recursos humans que resulten més importants, però, n’hi ha moltes més. A part, treballar correctament totes aquestes àrees permet mantenir un equip cohesionat que treballa per tirar endavant els objectius de l’empresa.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

beneficis de tenir un departament de recursos humans