.

Millora la gestió de la teva comunicació interna

 In Notícias, Recursos humans

17La comunicació interna és un dels punts claus d’una bona gestió de recursos humans.

Tenir un bon flux comunicatiu és un bon termòmetre per conèixer la salut relacional dels treballadors d’una empresa.

 

Aquest tipus de comunicació es pot esdevenir de moltes maneres. Pot ser horitzontal o vertical, ascendent o descendent però, en tots els casos, ha de ser-hi.

Els seus beneficis són múltiples però els més destacats són:

 

Parlem de:

Com ha de ser la comunicació interna d’una empresa

La regularització de la comunicació interna d’una empresa s’ha de treballar de manera professional. El protocol intern d’una empresa ha d’estipular el què, com, perquè, qui i quan per tal d’aconseguir els objectius marcats.

Com aconseguir-ho?

  • Fer que la comunicació sigui un procés bidireccional. Així es tindrà en compte l’opinió de tot l’equip.
  • Treballar un pla entre l’equip de recursos humans, el de direcció i el de comunicació.
  • Establir canals de comunicació clars i definits no deixar res a l’atzar. D’aquesta manera es podran evitar rumors.
  • Comunicar d’una forma coherent i alineada als objectius de l’empresa.
  • Fer saber les coses a temps.
  • Fer partícips a tots els membres de l’organització.
  • Treballar canals recurrents i excepcionals. És a dir, establir quines seran les formes de comunicació diàries i quines les extraordinàries.

Seguint aquests punts aconseguiràs millorar els fluxos i els canals comunicatius entre tots els treballadors.

 

La comunicació interna d’una empresa és el taló d’Aquil·les del bon funcionament intern. Si la informació flueix, el benestar de les persones que hi treballen serà major.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

reunions de treballquitança i la indemnització